Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

News & Stories

Ovde pokušavamo da sa Vama podelimo korisne izvore pomoći, savete, kao i najnovija dostignuća iz oblasti prenatalnog i postnatalnog testiranja i čuvanja matičnih ćelija.
Tamara Dragičević sačuvala matične ćelije

Tamara Dragičević sačuvala matične ćelije!

Glumci Tamara Dragičević i Petar Benčina jedan su od mnogobrojnih parova koji su, saznavši da će postati roditelji, odlu[...]

15 Decembar 2016

Matične ćelije iz zuba čuvanje

Matične ćelije iz zuba

Najnovija istraživanja iz oblasti regenerativne medicine ispituju širok spektar mogućnosti za primenu matičnih ćelija. O[...]

01 Decembar 2016

Matične ćelije čuvanje

Matične ćelije - čuvati ih u punoj krvi ili izdvojiti?

Na samom početku razvoja oblasti čuvanja matičnih ćelija, matične ćelije su se čuvale u punoj krvi, ali brzim razvojem t[...]

29 Septembar 2016