Telefon: +381 11 303 7000; +381 11 440 9982

Radno vreme: Radnim danima od 09:00h do 19:00h

Postnatalni testovi

Zdravije dete uz pomoć genetike

Podaci pokazuju da je preosetljivost na hranu kod dece u konstantnom porastu poslednjih godina .Smatra se da oko 10% dece ima neki oblik preosetljivosti na neku od kategorija hrane. Deca su sve češće preosetljiva i na alergene kućnih ljubimaca. Deo alergija je prolaznog tipa i ispoljava se samo u dečjem uzrastu, dok ima i onih koje ostaju do kraja života.
Sklonost ka alergijama na hranu i kućne ljubimce je zapisana u molekulu DNK i genetičkom analizom mogu se dobiti tačne informacije da li dete ima predispoziciju da razvije neku alergiju.
Ranim otkrivanjem se značajno može poboljšati kvalitet života Vašeg deteta i Vas.

Šta je DNK TEST™ preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

DNK TEST™  preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce je genetički test kojim se otkriva predispozicija za preosetljivost na različite vrste namirnica kao i preosetljivost na kućne ljubimce. Testom se iz uzorka bukalnog brisa izoluje molekul DNK ispitanika, koji se potom metodama molekularne genetike analizira na 35 različitih SNPova (polimorfizama - pojava zamene jednog nukleotida unutar molekula DNK koja se može dovesti u vezu sa povećanom
predispozicijom osobe za razvoj nekih bolesti, alergija, nemogućnosti
reagovanja na određeni lek ...)

Šta je moguće otkriti DNK TEST™ preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

 može se otkriti genetička predispozicija za preosetljivost na najčešće alergene iz hrane:
• Gluten-celijačna bolest
• Laktozu
• Kazein-protein kravljeg mleka
• Kikiriki
• Jaja
• Histamin
• Ostalu hranu i alergene
• Kućnih ljubimaca

Rezultati DNK TEST™-a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

• Rezultati DNK TEST™-a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce se dobijaju za 6 nedelja od uzimanja uzorka. Rezultate će vam po pristizanju protumačiti genetičar.
• Šta je sve sadržano u rezultatu DNK TEST™a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?
• Detaljne informacije o detektovanim polimorfizmima u okviru svake od testiranih kategorija sa objašnjenjem
• Saveti za ishranu- sveobuhvatan i detaljan plan ishrane ukoliko je prisutna preosetljivost na neku od testiranih kategorija
• Upotreba suplemenata (dodaci ishrani: vitamini, minerali, i sl)
• Saveti o koracima koje možete preduzeti da bi ste smanjili efekte preosetljivosti ukoliko su prisutni.