Telefon: +381 11 303 7000; +381 11 440 9982

Radno vreme: Radnim danima od 09:00h do 19:00h

Prenatalni test

 

Šta je prenatalni test Livia?

Prenatalni test Livia je neinvazivni prenatalni test iz krvi koji budućim roditeljima pruža mogućnost da dobiju važne informacije o genetičkom zdravlju njihovih beba, pouzdano i potpuno bezbedno (bez nepotrebnog izlaganja rizičnoj amniocentezi ili biopsiji horionskih čupica). Prenatalni test Livia je pravi izbor za sve roditelje koji žele da se opuste i uživaju u trudnoći.

Kako prenatalni test Livia funkcioniše?

Naučno je dokazano da tokom trudnoće DNK bebe prelazi u majčin krvotok. Prenatalnim testom Livia se iz malog uzorka krvi, uzetog od majke (10ml), izoluje DNK bebe koja se analizira kako bi se proverilo da li je vaša beba genetički zdrava.

Kako Livia prenatalni test funkcioniše

Kako se prenatalni test Livia radi?

Prenatalni test Livia, koji se radi iz krvi majke, je potpuno bezbedan i jednostavan za izvođenje. Testiranje uključuje kosultaciju sa genetičarem pre i nakon testiranja, popunjavanje dokumentacije i vađenje krvi. Pre samog testiranja, možete konzumirati hranu i piće, a nakon toga se normalno vratiti dnevnim aktivnostima.

Kome je prenatalni test Livia namenjen?

Pošto je prenatalni test Livia potpuno bezbedan, mogu da ga urade:

 • Sve trudnice koje žele da budu sigurne da neće roditi dete sa Daunovim sindromom (kao ni Edvardsovim ili Patauovim sindromom)
 • Trudnice koje su dobile loš nalaz dabl / tripl testa ili ultrazvuka u prvom i drugom trimestru
 • Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom
 • Trudnice koje nose rizik godina
 • Trudnice koje imaju ličnu ili porodičnu istoriju nekog genetičkog poremećaja

Šta je moguće otkriti prenatalnim testom Livia?

Prenatalni test Livia vam sa velikom preciznošću otkriva da li je kod ploda majke prisutna neka od najčešćih hromozomskih nepravilnosti.

Ljudske ćelije normalno sadrže 46 hromozoma raspoređenih u 23 para. Nepravilnosti u broju hromozoma (pojava hromozoma u višku i manjku) mogu da dovedu do razvoja sindroma koji se manifestuju smanjenom mentalnom sposobnošću (smanjen IQ) karakterističnom fizionomijom i poremećajima u razvoju tkiva i organa ploda.

Daunov sindrom
Trizomija 21

Javlja se kod 1 u 700 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 21.hromozoma. Odlikuje ga blaga do umerena mentalna zaostalost i karakterističan izgled lica, a nekad i poremećaj u radu digestivnog sistema i urođena srčana mana

Edvardsov sindrom
Trizomija 18

Javlja se kod 1 u 7900 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 18.hromozoma. Odlikuje ga veći broj broj različitih zdravstvenih problema koji dovode do značajnog skraćenja životnog veka.

Patauov sindrom
Trizomija 13

Javlja se kod 1 u 9500 živorođene dece. Odlikuje ga prisustvo složene urođene srčane mane praćene i drugim zdravstvenim problemima, zbog čega bebe sa ovim sindromom retko prežive duže od godinu dana.

Testiranje polnih hromozoma

 • Tarnerov sindrom Monozomija X)
 • Tripl X sindrom (XXX)
 • Klinefelterov sindrom (XXY)
 • Jakobsov sindrom (XYY

Klinefelterov, Tarnerov, Jakobsov i Triple X sindromi su posledica poremećaja u broju polnih hromozoma. Svaki od ovih sindroma javlja se kod 1 u 1000-2500 živorođene dece i u zavisnosti od vrste sindroma razlikuje se težina ispoljenih poremećaja (sterilitet, abnormalna fizionomija, poremećaji u ponašanju..)

Testiranje mikrodelecionih sindroma

 • DiGeorge sindrom 22q11
 • Angelman sindrom 15q11
 • Prader-Wili sindrom 15q11
 • 1p36
 • Wolf–Hirschorn sindrom 4p-
 • Cri-Du Chat 5p-

Prenatalnim testom Livia mogu se i detektovati i trizomije hromozoma 9.i 16. hromozoma, i 6 mikrodelecionih sindroma koji dovode do ozbiljnih poremećaja u razvoju i radu, organa a nije ih moguće detektovati amniocentezom.

Pol bebe

 • Dečak
 • Devojčica

Ukoliko želite prenatalnim testom Livia možete otkriti pol bebe sa 100% tačnošću!

Kada se prenatalni test Livia radi?

Prenatalni test možete uraditi počev od 10. nedelje trudnoće.

Koliko se čekaju nalazi prenatalnog testa Livia?

Nalaze prenatalnog testa dobijate u najkraćem mogućem roku, a maksimalno do 10 dana.

Rezultati prenatalnog testa Livia i tumačenje nalaza?

Naš tim stručnjaka koga čine ginekolog i genetičar vam je sve vreme na raspolaganju u toku prenatalnog testiranja. Nakon prijema rezultata prenatalnog testa, kontaktiraće vas naš genetičar radi tumačenja nalaza i daljeg genetičkog savetovanja.

No Aneuploidy Detected
Aneuploidy Suspected
Aneuploidy Detected
 • Negativni rezultati ukazuju da testiranjem kod ploda koji nosite nije detektovana nijedna od testiranih genetičkih nepravilnosti.
 • Pozitivni rezultati ukazuju na mogućnost da plod koji nosite ima neku genetičku nepravilnost koja se može otkriti prenatalnim testom Livia.

U slučaju pozitivnog nalaza bićete savetovani o dodatnim analizama.

Prenatalni test Livia ili amniocenteza?

Neinvazivni prenatalni test nije zamena za amniocentezu, ali jeste odličan način da se amniocenteza izbegne. Prema važećim smernicama pozitivan nalaz neinvazivnog prenatalnog testa trebalo bi da se dodatno potvrdi nekim konfirmatornim testom, dok se trudnicama sa negativnim nalazom i dalje savetuje nastavak uobičajenog načina kontrolisanja trudnoće kod odabranog ginekologa. U slučaju da je potrebno uraditi amniocentezu nakon pozitivnog nalaza prenatalnog testa, troškovi amniocenteze su uključeni u cenu prenatalnog testa. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte naš call centar.