Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Naše cene

U nastavku se možete informisati o našim cenama i specijalnim paketima koje smo kreirali u skladu sa vašim potrebama za sve naše usluge. Cene su konačne i bez skrivenih troškova.

Banka matičnih ćelija

period od 20 godina period od 25 godina
Finansijska podrška u iznosu do 20.000 eur-a za lečenje matičnim ćelijama
Troškovi transporta uzoraka matičnih ćelija do klinike za transplantaciju
Besplatna laboratorijska analiza krvi majke i bakteriološko ispitivanje uzoraka
Set za prikupljanje krvi iz pupčanika
Izdvajanje vitalnih matičnih ćelija CD34+(obrada uzoraka)
Izdavanje konačnog sertifikata o čuvanju Matičnih ćelija za izabrani period skladištenja
Cena
za gotovinu
Plaćanje na 6 mesečnih rata Blizanci - 50% popusta na drugo dete Cena za
gotovinu
Plaćanje na 6 mesečnih rata Blizanci - 50% popusta na drugo dete
(Taksa za izvoz krvi iz pupčanika nije uključena u cenu) 1890 € 1890 € 2835 € 2090 € 2090 € 3135 €

Novogodišnja ponuda – 10 godina gratis!

Iskoristite ponudu koja traje do 15.01.2022. i potpišite ugovor za čuvanje matičnih ćelija vaše bebe:

  • - 20 godina + 10 godina gratis čuvanja po ceni od 1890 eur
  • - 25 godina + 10 godina gratis čuvanja po ceni od 2090 eurPrenatalni test Livia

Livia Logo Livia BASIC Livia NEXT Livia EXPERT
Pol bebe opciono Dečak ili devojčica
Trizomije hromozoma 13, 18 i 21 Daun, Edvards i Patau sindrom
Promene broja polnih hromozoma (Monozomija X, Trizomije XXX, XXY i XYY)
Tarner, Tripl X, Klinefelter i Jakobs sindrom
Promene broja svih hromozoma Retke autozomalne aneuploidije (RAA)
Strukturne promene veće od 7Mb Sve delecije i duplikacije veće od 7Mb
MIKRODELECIONI SINDROMI Mikrodelecija 22q11 / Di Džordž sindrom
Mikrodelecija 15q11 (m) / Angelman sindrom
Mikrodelecija 15q11 (p) / Prader-Vili sindrom
Mikrodelecija 1P36
Mikrodelecija 4P- / Volf-Hiršhorn sindrom
Mikrodelecija 5P- / Sindrom mačjeg plača ili Cri-du chat
390 € 520 € 570 €

Testovi Livia BASIC i Livia NEXT dostupni su za blizanačke trudnoće. Kod blizanaca analiza polnih hromozoma može prikazati samo prisustvo/odsustvo Y hromozoma, odnosno da li je minimalno jedna beba muškog pola ili su obe ženskog.

Prenatalni test Livia dostupan je u 3 opcije:

  1. LIVIA BASIC - 390 EUR omogućava otkrivanje trizomija 21.,18. i 13. hromozoma, kao i promene broja polnih hromozoma. Pol bebe ulazi u cenu prenatalnog testa i dostupan je na Vaš zahtev.
  2. LIVIA NEXT - 520 EUR omogućava otkrivanje trizomija 21.,18. i 13. hromozoma, promene broja polnih hromozoma, promene broja ostalih autozomnih hromozoma (retke autozomalne aneuploidije ili RAA) i sve strukturne promene veće od 7 Mb. To su tzv. promene broja kopija (CNV) koje se opisuju kao delecije ili duplikacije delova hromozoma i obuhvaćeno ih je preko 100. Pol bebe ulazi u cenu prenatalnog testa i dostupan je na Vaš zahtev.
  3. LIVIA EXPERT - 570 EUR omogućava otkrivanje trizomija 21.,18. i 13. hromozoma, promene broja polnih hromozoma, kao i 6 mikrodelecionih sindroma od većeg kliničkog značaja. Ovde spadaju nedostaci delova hromozoma manji od 7Mb vrlo zahtevni za otkrivanje, poput Di Džordž sindroma koji je ujedno i najčešći mikrodelecioni sindrom. Pol bebe ulazi u cenu prenatalnog testa i dostupan je na Vaš zahtev.

U cenu svih testova uključeno je: VAĐENJE KRVI, IZDAVANJE REZULTATA I TUMAČENJE NALAZA OD STRANE STRUČNOG LICA.

U slučaju pozitivnog nalaza na prenatalnom testu, MediGen pokriva troškove invazivne dijagnostike.Molekularni kariotip

Standard Plus
512 genetičkih poremećaja (mikrodelecija i mikroduplikacija)
QF PCR (13,18,21,X i Y)
DF 508 - cistična fibroza
Spinalna mišićna atrofija
Konvencionalni kariotip
640 € 680 €

Molekularni kariotip

  1. Molekularni kariotip STANDARD OPCIJA 640 eur
  2. Molekularni kariotip PLUS OPCIJA 680 eur


Genetički test za alergije

DNK TESTTM
Preosetljivost na različite vrste namirnica
Preosetljivost na kućne ljubimce
300 €