Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se
Prenatalni test Livia

Prenatalni test Livia

 • Skrining na genetičke nepravilnosti u trudnoći
 • Potpuno bezbedan za mamu i bebu
 • Najšira dostupna analiza na Illumina platformi
 • Uzorkovanja širom Srbije u našoj organizaciji
Pozovite odmah od 390€

Naša usluga neinvazivnog prenatalnog testiranja obuhvata mnogo više!

Besplatne konsultacije i tumačenje nalaza
Besplatna amniocenteza po potrebi
Analiza mikrodelecija - DiGeorge sindrom
Analiza svih hromozoma
Pogodnosti za čuvanje matičnih ćelija

Kako prenatalni test Livia funkcioniše?

Kako prenatalni test Livia funkcioniše?

Prenatalni test LIVIA potpuno je bezbedan i jednostavan za izvođenje. Može se raditi već od navršenih 10 nedelja trudnoće (10+0). Testiranje uključuje konsultaciju sa genetičarem i zakazivanje željenog termina, u kojem se popunjava dokumentacija i daje uzorak krvi. Za analizu je potrebna venska krv trudnice, koja se prikuplja u partnerskim laboratorijama širom Srbije, dok se analize sprovode u inostranstvu.

Uzorkovanje se obavezno zakazuje telefonom na +381 69 30 44 382 i +381 11 440 99 80. Za ovu vrstu analize nije potrebna priprema, osim u slučaju antikoagulantne terapije.

Kome je prenatalni test LIVIA namenjen?

LIVIA prenatalni test je potpuno bezbedan za majku, trudnoću i bebu i predstavlja najpouzdaniji genetički skrining u trudnoći. Zato se prema poslednjim smernicama ACOG udruženja prenatalni testovi (NIPT) preporučuju svim trudnicama. LIVIA je pravi izbor za:

Tick icon trudnice koje žele da znaju više o svojoj trudnoći
Tick icon trudnice koje nose rizik godina
Tick icon trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom, uključujući i donaciju jajne ćelije
Tick icon trudnice koje su dobile sumnjiv nalaz dabl / tripl testa ili ultrazvuka
Tick icon trudnice koje imaju ličnu ili porodičnu istoriju nekog genetičkog poremećaja

Prenatalni test LIVIA dostupan je u 4 opcije

Trizomije 13, 18 i 21
Patau, Edvards i Daun 

Sindromi polnih hromozoma
Tarner, Klinefelter, Jakobs i Tripl X 

Pol
XX ženski / XY muški

 

 

390 €

Trizomije 13, 18 i 21
Patau, Edvards i Daun

Sindromi polnih hromozoma
Tarner, Klinefelter, Jakobs i Tripl X

Pol
XX ženski / XY muški

8 Mikrodelecija < 7Mb
Sindromi DiDžordž, Angelman / Prader-Vili, 1p36, Volf-Hiršhorn, Vilijams, Jakobsen  i sindrom mačjeg plača (Cri-Du Chat)

540 €

Trizomije 13, 18 i 21
Patau, Edvards i Daun

Sindromi polnih hromozoma
Tarner, Klinefelter, Jakobs i Tripl X

Pol
XX ženski / XY muški

8 Mikrodelecija < 7Mb
Sindromi DiDžordž, Angelman / Prader-Vili, 1p36, Volf-Hiršhorn, Vilijams, Jakobsen  i sindrom mačjeg plača (Cri-Du Chat)

Delecije i duplikacije > 7Mb
Delimične duplikacije i delecije veće od 7 Mb na svim hromozomima (CNV)

Retke autozomalne aneuploidije - RAA
Analiza promene broja svih ostalih hromozoma

690 €

Trizomije 13, 18 i 21
Patau, Edvards i Daun

Pol
XX ženski / XY muški

Delecije i duplikacije > 7Mb
Delimične duplikacije i delecije veće od 7 Mb na svim hromozomima (CNV)

Retke autozomalne aneuploidije - RAA
Analiza promene broja svih ostalih hromozoma

 

 

Namenjeno blizanačkim trudnoćama

570 €

Šta prenatalni test LIVIA analizira?

Prenatalni test LIVIA sa velikom preciznošću otkriva da li je kod ploda koji nosi trudnica, prisutna neka od najčešćih hromozomskih nepravilnosti.

Hromozomi sadrže genetičke informacije koje našim ćelijama govore kako da funkcionišu, rastu i razvijaju se. Normalno, beba dobija 1 set od 23 hromozoma od svakog roditelja, ukupno 46. Međutim u nekim slučajevima, plod koji se razvija može imati višak ili manjak genetičkog materijala. Promene u broju hromozoma (monozomije i trizomije) zovu se još i aneuploidije, a promene u građi samih hromozoma strukturnim promenama. To mogu biti delecije, duplikacije, mikrodelecije itd., a odnose se na udvojene ili nedostajuće delove samih hromozoma. Sve ove hromozomske nepravilnosti uglavnom se javljaju sporadično, a mogu imati snažan uticaj na zdravlje bebe.

Trizomije

Predstavljaju promenu broja hromozoma. Genom ljudi sastoji se od 23 para hromozoma. Analizom trizomija u okviru Livia testa proverava se da li postoji višak kopija kod 13., 18. i 21. para hromozoma. Ovo su najčešće hromozomske nepravilnosti kod rođene dece, a starije trudnice imaju povišen rizik za ova stanja kod svojih beba.

Trizomija 21 - Daun sindrom - pogađa 1 od 700 beba i odlikuje ga blaga do umerena mentalna zaostalost i karakterističan izgled lica. Česti su poremećaji u radu digestivnog sistema, kao i urođene srčane mane.

Trizomija 18 - Edvards sindrom - pogađa 1 od 3000-6000 beba i odlikuje ga veći broj različitih zdravstvenih problema koji dovode do značajnog skraćenja životnog veka. Mali broj trudnoća iznese se do kraja, a rođena deca često ne žive duže od godinu dana.

Trizomija 13 - Patau sindrom - pogađa 1 od 5000-10000 beba i odlikuje ga prisustvo složene urođene srčane mane praćene drugim zdravstvenim problemima koji značajno skraćuju životni vek. Mali broj trudnoća iznese se do kraja, a rođena deca često ne žive duže od godinu dana.

Polni hromozomi

Analizom polnih hromozoma proverava se da li postoji manjak ili višak X ili Y hromozoma, koji određuju pol kod ljudi. Jedini nedostatak celog hromozoma koji je životno održiv kod ljudi upravo je monozomija X hromozoma, dok su ostali sindromi izazvani promenama u broju polnih hromozoma trizomije:

 • Tarner sindrom (X0)
 • Klinefelter sindrom (XXY)
 • Tripl X sindrom (XXX)
 • Jakobs sindrom (XYY)

Ovi sindromi javljaju se kod 1 od 1000-2500 živorođene dece i u zavisnosti od vrste sindroma razlikuje se težina ispoljenih poremećaja (sterilitet, abnormalna fizionomija, poremećaji u ponašanju itd.). Poslednja tri su najblaži sindromi uzrokovani promenom u broju hromozoma i osobe sa ovim poremećajima mogu da vode funkcionalne živote uz manju medicinsku pomoć.

Analiza promena broja polnih hromozoma nije moguća kod blizanačkih trudnoća.

Pol bebe

Analiza polnih hromozoma daje uvid i u pol bebe.

 • Muški genotip podrazumeva par polnih hromozoma u kombinaciji XY
 • Ženski genotip podrazumeva par polnih hromozoma u kombinaciji XX

Ukoliko želite Livia prenatalnim testom možete otkriti i pol bebe. Ova analiza uvek je uključena u test, ali izbor da li želite da saznate pol je na vama: na samom uzorkovanju možete odlučiti da izaberete ovu opciju.

Na raspolaganju je i usluga otkrivanja pola pomoću balona iznenađenja na vaš zahtev: BATA ili SEKA – LIVIA ZNA!

Mikrodelecije (<7Mb)

Mikrodelecije predstavljaju promene u građi hromozoma - tzv. strukturne promene. To su mali nedostaci DNK lanca na hromozomima, koji su zbog svojih dimenzija često veoma zahtevni za otkrivanje. Nije ih moguće detektovati klasičnom amniocentezom sa analizom kariotipa ili analizom strukturnih promena većih od 7Mb (delecije i duplikacije). Mikrodelecije manje od 7 Mb (megabaza) mogu imati veoma veliki klinički značaj i po učestalosti slede trizomije. Iako su generalno ređe od njih, mikrodelecije izdvaja podjednaka učestalost kod svih starosnih grupa trudnica. Prenatalnim testom LIVIA možе se detektovati 8 najvažnijih mikrodelecionih sindroma, koji dovode do ozbiljnih poremećaja u razvoju i radu organa i neizostavne mentalne zaostalosti:

 • 1p36 delecioni sindrom: može biti veličine od 3,5 do 30 Mb i učestalosti je oko 1 u 5.000 rođene dece
 • 2q33.1 delecioni ili Glass sindrom: može biti različite veličine, a javlja se i kod određenih mutacija u genu SATB2
 • 4p16.3 Wolf-Hirschhorn sindrom: veličine je već od 1,7Mb, a najčešće 4 -18Mb. Učestalost je oko 1 u 20.000 do 50.000 rođene dece. Duplo češće se javlja kod ženskog pola.
 • 5p15.2 Cri-Du Chat (sindrom mačjeg plača): može biti veličine samo 560 kb, a najčešće 5-40Mb. Učestalost je oko 1 u 15.000 do 50.000 rođene dece zavisno od izvora
 • 7q11. 23 Vilijams sindrom: može biti veličine od 1,5 do 1,8 Mb i učestalosti je oko 1 u 7.500 rođene dece
 • 11q23 Jakobsen sindrom: može biti veličine od 5 do 16 Mb i učestalosti je oko 1 u 100.000 rođene dece
 • 15q11.2 Angelman sindrom: najčešće je veličine oko 4-6 Mb i učestalosti je oko 1 u 12.000 rođene dece
 • 15q11.2 Prader-Wili sindrom: najčešće je veličine 4-6 Mb i učestalosti je oko 1 u 15.000 rođene dece
 • 22q11.2 DiGeorge sindrom: najčešće je veličine do 3 Mb, učestalost je oko 1 u 2000-2500 rođene dece

22q11 mikrodelecija - DiGeorge sindrom

22q11.2 delecioni sindrom, poznatiji je kao DiGeorge sindrom ili Velo-kardio-facijalni sindrom (VCFS). Javlja se kod 1 od oko 2000 - 2500 beba, a predstavlja klinički najznačajniju mikrodeleciju koju većina NIPT testova ne može da prepozna. Ovaj poremećaj posledica je nedostatka malog dela 22. hromozoma u genomu deteta i treća je najčešća hromozomopatija (isključujući nedostupne podatke o sindromima polnih hromozoma)..

Većina dece sa ovim poremećajem ima srčane mane, probleme sa imunim sistemom i specifične crte lica. Prisutna je blaga do umerena intelektualna zaostalost i kašnjenje u govoru; neki pacijenti imaju nizak nivo kalcijuma, probleme sa bubrezima, probleme sa hranjenjem i/ili napadima. Otprilike svako peto dete sa sindromom ove delecije ima poremećaj iz autističnog spektra, dok 1 od 4 odrasle osobe ima psihijatrijsku bolest, poput šizofrenije.

Delecije i duplikacije (>7Mb)

Delecije i duplikacije takođe predstavljaju strukturne, odnosno promene u građi hromozoma. Ovaj pojam odnosi se na sve delecije (gubitke) i duplikacije genetičkog materijala u dužini DNK lanca većoj od 7 miliona baznih parova (ili megabaza, što se obeležava 7Mb). Ova analiza obuhvata veliki broj klinički opisanih sindroma različitih učestalosti u populaciji i sa različitim kliničkim značajem, uključujući i neke izuzetno retke.

Ipak, ova analiza ne obuhvata najčešće mikrodelecione sindrome poput DiDžordž, Prader-Vili i Angelman sindroma ili sindroma delecije 1p36 koji su klinički najznačajniji. Ostali mikrodelecioni sindromi (prave mikrodelecije) takođe neće biti prepoznati ovom analizom ukoliko se jave u formi manjeg nedostatka na hromozomu.  

Retke autozomalne aneuploidije - RAA

Ovo je analiza promene broja svih hromozoma. Podrazumeva proveru da li postoji višak ili manjak ostalih hromozoma, koji nisu prethodno navedeni.

RAA imaju različit klinički značaj, ali mogu imati uticaj na trudnoću i bebu. Jedan deo ovih trudnoća uključuje intrauterini zastoj rasta ploda (IUGR), rani gubitak trudnoće (missed) ili intrauterinu smrt fetusa (IUFD), a mogu uključivati fetalni mozaicizam i razne strukturne promene hromozoma. Jedan deo ovakvih trudnoća ima potpuno pozitivan ishod bez fenotipskih poremećaja kod dece.

Kod blizanačkih trudnoća nije moguće analizirati polne hromozome.

Monogenski skrining roditelja

Genetički test koji može doprineti u proceni i planiranju zdravog potomstva je i takozvani kerijer (carrier) skrining roditelja na monogenski nasledne bolesti. Ova analiza može biti dopuna prenatalnom testiranju LIVIA testom, a obuhvata analizu roditelja na prisustvo patogenih varijanti gena koji izazivaju određenje monogenske bolesti, uključujući SMA, Cističnu fibrozu, Dišenovu mišićnu distrofiju itd. Kontaktirajte nas u vezi detalja.

*Ova analiza dostupna je na zahtev korisnika

Rezultati i tumačenje nalaza LIVIA testa 

7 do 10 dana nakon uzorkovanja kontaktiraće vas naš stručni tim radi tumačenja nalaza LIVIA prenatalnog testa i daljeg genetičkog savetovanja. Kada govorimo o NIPT testovima govorimo o rizicima, a ne dijagnozi, stoga se rezultati ispitivanja pravilno izveštavaju na sledeći način: 

 Low risk
 High risk 
 • Low risk rezultat ukazuje da analizom kod ploda nije otkrivena nijedna od testiranih  genetičkih  nepravil- nosti pa se trudnoća smatra niskorizičnom za navedene sindrome
 • High risk rezultat ukazuje na visoki rizik da je kod ploda prisutno naznačeno stanje, te je potrebno dalje ispitivanje i savetovanje sa izabranim ginekologom i genetičkim savetnikom

U slučaju nalaza niskog rizika savetuje se uobičajeno praćenje trudnoće kod izabranog ginekologa i ekspertski ultrazvuči pregled između 21. i 22. nedelje trudnoće.

U slučaju nalaza visokog rizika bićete savetovani o dodatnim opcijama. Važne odluke o trudnoći ne smeju se donositi samo na osnovu nalaza prenatalnog testa. Zato se u slučaju ovakvog nalaza uvek savetuje potvrdna (konfirmatorna ) invazivna dijagnostička procedura, poput amniocenteze, uvek u dogovoru sa vašim ginekologom. Nakon urađenog LIVIA prenatalnog testa ovaj trošak snosi MediGen.

 


Prenatalni test Livia ili amniocenteza?

Neinvazivni prenatalni test Livia - NIPT Livia - nije zamena za amniocentezu, ali jeste način da se nepotrebna amniocenteza izbegne.

Veliki broj preporučenih amniocenteza ispostavi se nepotrebnim, jer je trudnoća bila uredna i plod genetički zdrav. Na žalost, te trudnice su bile podvrgnute invazivnoj i rizičnoj metodi. Čak 1 od 200 trudnoća nakon amniocenteze ili uzorkovanja horionskih čupica završi se gubitkom ploda. Zato su neinvazivne metode poput LIVIA prenatalnog testa prvi i pravi izbor u otklanjanju sumnje na genetičke nepravilnosti kod ploda.

Prema važećim smernicama pozitivan / visokorizičan nalaz neinvazivnog prenatalnog testa bi trebalo da se dodatno potvrdi nekim dijagnostičkim testom, dok se trudnicama sa negativnim / niskorizičnim nalazom dalje savetuje nastavak uobičajenog načina praćenja trudnoće kod izabranog ginekologa.

Prenatalni test LIVIA se mora posmatrati u okviru šire kliničke slike i imati u vidu da su neinvazivni prenatalni testovi skrining, a ne dijagnostička metoda.

U slučaju da je potrebno uraditi amniocentezu nakon pozitivnog nalaza prenatalnog testa LIVIA, troškove procedure i analize na dato genetičko stanje snosi MediGen i LIVIA test.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte naš call centar:

 +381 69 30 44 382 i +381 11 440 99 80