Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Opšte odredbe i uslovi korisćenja

Ova stranica (zajedno sa dokumentima koja se odnose na to) vam govore o odredbama i uslovima na koji po kojima nabavljamo setove za prikupljanje matičnih ćelija ili bilo kojih drugih proizvoda ("Proizvodi") koji su navedeni na našem sajtu www.medigen.rs ("naš sajt"). Molimo vas pažljivo pročitajte odredbe i uslove pre naručivanja bilo kog proizvoda sa našeg sajta. Naručivanjem bilo kog našeg Proizvoda, slažete se sa odredbama i uslovima, i time potvrđujete saglasnost, da nakon što vam isporučimo odgovarajuću Potvrdu, ove odredbe i uslovi, i porudžbina će formirati ugovorom između vas i naše kompanije za isporuku Proizvoda koji ste naručili ("Ugovor"). Trebalo bi da odštampate kopiju ovih odredbi i uslova u cilju budućih referenci. Kliknite na dugme "prihvatam" na kraju strane Opšte odredbe i uslovi, ako se slažete sa navedenim. Molimo vas da razumete, da ako odbijete da prihvatite navedene odredbe i uslove, nećete biti u mogućnosti da naručite Proizvode sa našeg veb sajta.

Podaci o nama

www.medigen.rs je sajt kojim upravlja Medigen doo ("mi" ili "nas"). Naša kompanija je registrovana u pod matičnim brojem21191701. Registrovano sedište naše kompanije se nalazi na adresi, Strahinjića Bana 53, 11000 Beograd Srbija. PIB naše komanije je 109485596.

Vaš status

Postavljanjem naloga na našem veb sajtu, vi garantujete:

 • Da ste pravno sposobni za sklapanje obavezujućih ugovora;
 • Da imate najmanje 18 godina.

Kako se uspostavlja kontakt između Vas i kompanije?

Nakon otvaranja naloga dobićete e-mail koji potvrđuje da samo primili vašu porudžbinu. Imajte na umu da to ne znači da je vaša porudžbina prihvaćena. Vaš nalog predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda/usluge naše kompanije. Sve porudžbine su predmet razmatranja, dok će obaveštenja o prihvatanju biti poslata putem e-mail kojim se potvrđuje da je proizvod poslat (Depeša potvrde) ili u drugom pisanom obliku kojim se povrđuje isporuka. Ugovor između korisnika i kompanije će biti sklopljen nakon slanja "Depeše o potvrđivanju" ili drugog pisanog oblika prihvatanja.

Ugovor će se odnositi samo na one proizvode čije smo slanje potvrdili putem Depeše Potvrde. Nećemo biti u obavezi da prihvatamo ponude bilo kojih drugih Proizvoda, koji su bili deo vašeg naloga, sve dok slanje tih Proizvoda ne bude potvrđeno posebnom Depešom Potvrde.

Naš status

Na našem sajtu možemo obezbediti linkove ka drugim veb sajtovima i kompanijama, bilo da su povezani sa nama ili ne. Za sve proizvode koje kupujete od trećih strana preko našeg sajta, ili od kompanija čiji su linkovi ka veb stranicama obezbeđeni na našem sajtu, ne možemo preuzeti odgovornost ili vam dati garanciju da su proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, i sve vrste takvih garancija su u potpunosti ODBAČENE od strane naše kompanije. Ovo ODRICANJE nema uticaja na vaša zakonska prava u odnosu na treća lica koja se bave prodajom ovih Proizvoda.

Prava potrošača

Potrošač ima pravo da odustane od Ugovora; (i) za nabavku Proizvoda u roku od 7 dana, počev od dana kada ste primili Proizvod; ili (ii) za nabavku Usluge u roku od 7 dana, počev od dana kada ste primili Uslugu Prema klauzuli (osim ako se usluga isporučuje u periodu otkazivanja ugovora, u tom slučaju pravo da se raskine postoji samo za period pre isporuke). Otkazivanjem ugovora u roku od 7 dana stičete pravo na punu naknadu od plaćenje cene u skladu sa našom Politikom refundiranja (navedeno u tački 9, ispod).

Da biste otkazali Ugovor, morate nas obavestiti u pismenoj formi. Takođe, odmah nakon otkazivanja morate vratiti Proizvod(e) u istom stanju u kome ste ih primili, na teret sopstvenog troška i rizika. Imate zakonsku obavezu da preduzmete razumnu brigu o Proizvodu, dok je u vašem posedu. Ako ne uspete da se pridržavate ovih obaveza, zadržavamo pravo na podnošenje tužbe protiv vas, u cilju naplate naknade. Imajte na umu, da ćemo iz higijenskih razloga prihvatiti povratak setova za prikupljanje matičnih ćelija koje su vraćene u netaknutom i neiskorišćnom stanju. Vi ćete biti odgovorni za troškove poštarine vraćanja Proizvoda i svih njegovih sadržaja nazad u našu kompaniju Medigen doo.

Dostupnost i isporuka

Vaša porudžbina će biti ispunjena do datuma isporuke naznačenog u Depeši Potvrde ili, ako datum isporuke nije precizno definisan u Depeši Potvrde, onda u roku od 30 dana od datuma Depeše Potvrde osim u slučaju izuzetnih okolnosti.

Rizik i naslovi

 • Proizvodi će biti pod vašim rizikom od datuma isporuke.
 • Vlasništvo Proizvoda će preći na vas, tek u trenutku izmirenja punog iznosa naknade, svih dospelih iznosa u pogledu Proizvoda, uključujući i troškove isporuke.

Cena i plaćanje

Cene proizvoda Medigen doo biće one koje su navedene na našoj internet stranici. Kompanija zadržava pravo da promeni cene proizvoda u svakom trenutku, ali te promene neće uticati na porudžbine za koje smo već poslali Depešu Potvrde.

Postoji mogućnost da uprkos naporima kompanije, dođe do greške u ceni proizvoda i usluga na našoj internet stranici. Potvrda cene je u sklopu redovnog procesa prihvatanja porudžbine kupaca.

Nismo u obavezi da vam obezbedimo Proizvod po netačnoj (nižoj) ceni, čak i nakon Poslate potvrde, ako je greška u ceni očigledna i nepogrešiva, i mogli biste razumno da priznate da se radi o pogrešnoj ceni.

Plaćanje se može obaviti u banci ili kreditnom ili debitnom karticom. Prihvatamo plaćanje VISA karticom, Mastercard, Visa debitnom karticom, VISA elektronskom karticom, Maestro. Nećemo naplatiti novac sa vaše kreditne ili debitne karice, dok ne dobijemo potvrdu vaše porudžbine.

Politika refundiranja

Ukoliko otkažete sklopljeni ugovor:

u roku od 7 dana kako je navedeno u tački 6.1, mi ćemo u najkraćem roku obraditi zahtev za refundiranje novca; (i) kada je Ugovor za nabavku Proizvoda prekinut u roku od 7 dana od prijema proizvoda; ili (ii) kada je Ugovor za nabavku Usluge prekinut u roku od 7 dana od prijema usluge. Korisnici će dobiti povraćaj novca u visini cene proizvoda/usluge uključujući u troškove slanja proizvoda. Korisnik je odgovoran za troškove vraćanja proizvoda.

da se ne slažete sa bilo kojim promenom u odredbama i uslovima ili bilo koje od naših politika, ili zato što tvrdite da je proizvod defektan), nakon ispitivanja proizvoda bićete obavešteni o refundiranju troškova putem e-mejla u razumnom vremenskom periodu. Refundiraćemo svaki iznos koji ste nam uplatili, i to u roku od 30 dana od dana primanja obaveštenja o raskidu. Proizvod koji ste vratili zbog postojanja defekta biće u potpunosti refundiran, uključujući refundiranje troškova dostave za slanje Proizvoda do vas, i vaše troškove za vraćanje Proizvoda na adresu naše kompanije.

Nadoknada novca se uglavnom dešava pod istim uslovima pod kojima je vršeno plaćanje proizvoda. Povraćaj novca biće u valuti originalne transakcije. Ukoliko vaš račun nije u ovoj valuti, iznos nadoknade biće umanjen zbog troškova fluktuacije kursa i drugih bankarskih naknada. Ni na koji način nismo odgovorni za ova umanjenja.

Naša odgovornost

Garantujemo vam da je svaki Proizvod koji ste kupili preko našeg web-sajta zadovoljavajućeg kvaliteta i da razumno odgovara svim namenama. Neke bolnice i NHS kompanije mogu da odbiju zahteve za prikupljanje matičnih ćelija primenom kompleta za prikupljanje uzoraka, pa samim tim ne pružamo garanciju u pogledu pristupa koristiti pojedine medicinske ustanove.

Mi ne isključujemo ili ograničavamo, ni na koji način, našu odgovornost za:

 • Smrt ili ličnu povredu izazvanu našim nemarom, ili nemarom naših zaposlenih, zastupnika ili kooperanata;
 • u skladu sa članom 2(3) Zakona o zaštiti potrošača za prevaru ili lažno prikazivanje;

U skladu sa prethodnim odredbama u klauzuli 10, mi ni u kojem slučaju ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa pružanjem Usluga bez obzira da li je to proizašlo iz ugovora ili parnice (uključujuci nemar), kršenja zakonske obaveze ili na drugi način u vezi sa sledećim:

 • bilo kakav gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 • gubitak poslovne mogućnosti;
 • gubitak profita ili ugovora;
 • gubitak predviđene štednje;
 • gubitak ugleda
 • gubitak ili kvarenje podataka, informacija ili softvera;
 • bilo kakav indirektni ili posledični gubitak;

U skladu sa prethodnim odredbama u klauzulama 10.2 i 10.3, naša sveukupna odgovornost prema Vama u odnosu na sve gubitke nastale zbog ili u vezi sa pružanjem usluga, bez obzira da li su proizašli iz ugovora ili parnice (uključujuci nemar), kršenja zakonske obaveze ili na drugi način, ne može premašiti svotu koju mi možemo povratiti u okviru polise osiguranja koju posedujemo.

Usklađenost sa zakonom

Naručivanjem Proizvoda sa našeg sajta za isporuku izvan Srbije morate se složiti sa svim važećim zakonima i propisima zemlje za koju su Proizvodi namenjeni. Nećemo snositi odgovornost za vaše kršenje bilo kog zakona.

Pisane komunikacije

Važeći zakoni zahtevaju da neke od informacija ili komunikacija koje ćemo vam poslati budu u pisanoj formi. Kada koristite naš sajt, prihvatate da će komunikaciju sa nama biti uglavnom u elektronskoj formi. Kontaktiraćemo vas slanjem e-mejla, ili postavljanjem informacija na naš veb sajt. U cilju sklapanja ugovora, vi ste saglasni sa upotrebom ovih elektronskih sredstava komunikacije i prihvatate da svi ugovori, obaveštenja, informacije ili bilo koja komunikacija koju vam obezbeđujemo budu u elektronskoj formi, u skladu sa svim važećim zakonskim zahtevima da takva komunikacija bude u pisanoj formi. Ovaj uslov ne utiče na vaša zakonska prava.

Obaveštenja

Sva obaveštenja koja nam upućujete, moraju biti poslata Medigenu, na adresu [email protected]. Možemo vam dati obaveštenje bilo na e-mejl ili poštansku adresu koju ste naveli prilikom otvaranja naloga, ili na bilo koji način koji je definisan klauzulom 12, navedenoj u tekstu iznad. pbaveštenja će se smatrati primljenim i obrađenim, odmah po postavljanju na naš veb sajt, 24h nakon slanja vašeg mejla, ili tri dana nakon datuma slanja pisma. U cilju dokazivanja pruženih obaveštenja, biće dovoljno da dokaže, u slučaju pisma, da je pismo bilo pravilno adresirano, overeno i poslato i, u slučaju mejla, da je mejl poslat na navedenu e-mejl adresu primaoca.

Prenos prava i obaveza

Ugovor zaključen između vas i naše kompanije je obavezujuć za obe ugovorne strane, i dodeljuje se našim naslednicima.

Ne smete vršiti prenos, dodeljivanje, naplatu ili na bilo koji drugi način raspolagati Ugovorom, ili vašim pravima i obavezama koje proističu iz pomenutog Ugovora, bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Mi možemo preneti, dodeliti, naplatiti, pod-ugovor ili na drugi način raspolagati Ugovorom, ili bilo kojim pravima i obavezama koje proističu iz pomenutog Ugovora, u bilo koje vreme tokom trajanja Ugovora.

Događaji izvan naše kontrole

Nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo koje neizvršenje, ili kašnjenje u izvršenju, neke od naših obaveza na osnovu Ugovora koji su izazvani događajima van naše razumne moći ("Slučaj više sile").

Slučaj više sile uključuje bilo koju radnju, događaj, propust ili nezgodu koja je izvan razumne kontrole. Ovim obuhvatamo sledeće:

 • Štrajkove, blokade i druge akcije u idustriji;
 • društvene nemire, pobune, invaziju, terorističke napade ili pretnje terorističkim napadima, rat (objavljen ili ne) ili opasnost od priprema za rat;
 • Požar, eksplozije, oluje, poplave, zemljotres, klizišta, epidemije ili druge prirodne katastrofe;
 • Nemogućnost korišćenja železnica, brodova, aviona, autotransporta ili drugih sredstava javnog ili privatnog prevoza;
 • nemogućnost korišćenja javnih ili privatni telekomunikacionih mreža;
 • Akta, uredbe, zakoni, propisi ili ograničenja propisani od strane nadležnih vlasti.

Naš učinak predviđen bilo kojim ugovorom se smatra suspendovanim u periodu trajanja Slučaja više sile,uz pravo na produženje perioda izvršenja za vreme trajanja slučaja više sile. Koristićemo razumne korake da se završi Slučaj više sile ili u pronalaženju rešenja po osnovu naših obaveza u skladu sa Ugovorom, koje se mogu sprovoditi uprkos Slučaju više sile.

Odricanje od garancije

Ako u bilo kom trenutku u toku trajanja Ugovora, ne istrajemo na strogom izvršavanju bilo koje od vaših obaveza koje su predviđene Ugovorom ili bilo koje od ovih odredbi i uslova, ili ne uspemo da ostvarimo neko od prava ili pravnih lekova na koje imamo pravo po Ugovoru, ovo neće predstvaljati odricanje od takvh prava ili pravnih lekova i ne bi trebalo da vas oslobađa saglasnosti koju ste dali u vezi sa tim obavezama.

Naše odricanje od bilo koje podrazumevane stavke, neće predstavljati odricanje od bilo koje naredno podrazumevane.

Ne odricanje od bilo koje od navedenih odredbi i uslova sa naše strane biće na snazi, osim ako je izričito navedeno da će biti odricanja, za koje ste prethodno obavešteni u pisanoj formi u skladu sa klauzulom 13.

Razdvojenost odredbi

Ako se bilo koja od navedenih odredbi i pravila ovog Ugovora od strane nadležnog organa proglasi nevažećim, nezakonitim ili neprimenljivim u bilo kom stepenu, takvo pravilo, uslov ili odredba će tog trenutka biti odvojena od preostalih pravila, uslova, i odredbi koje će nastaviti da važe u punoj meri u skladu sa zakonskim propisima.

Kompletan sporazum

Ove odredbe i uslovi, zajedno sa Politikom privatnosti, čine kompletan ugovor između ugovornih strana u odnosu na predmet ugovora, pogodnosti prethodnih sporazuma, u usmenoj ili pisanoj formi.

Priznajemo da se u toku sklapanja ugovora nijedna od ugovornih strana (vas i naše kompanije) nije oslanjala na predstavljanje, preduzimanje ili obećanje koje je dato od treće strane ili je podrazumevano iz svega rečenog ili napisanog u pregovorima između ugovornih strana pre sklapanja ovog ugovora, osim kada je izričito navedeno u ovim i uslovima i politici poslovanja.

Nijedna od ugovornih strana neće imati pravni lek u pogledu bilo koje neistinite izjave jedne strane, bez obzira da li je u usmenoj ili pisanoj formi, pre datuma sklapanja ugovora (osim kada je neistinita izjava rezultat prevare), pa će druga strana/e na raspolaganju imati samo pravni lek za kršenje ugovora, koji je obezbeđen ovim uslovima.

Pravo izmene odredbi i uslova korišćenja

Zadržavamo pravo na izmenu i dopunu ovih odredbi i uslova, s vremena na vreme, odražavajući promene u tržišnim uslovima koji utiču na naše poslovanje, promene u tehnologiji, promene u načinu plaćanja, promene u relevantnim zakonima i regulativama, kao i iz bilo kog drugog razloga koji smatramo relevantnim ili neophodnim.

Bićete predmet politike i uslova koji su bili na snazi u trenutku naručivanja proizvoda, osim ako su bilo koja promena te politike ili uslova, zahtevali zakonski propisi ili nadležna vlast ( u tom slučaju, primenjivaće se pravila koja ste ranije uspostavili), ili ako vas obavestimo o promeni politike i uslova, pre nego što vam pošaljemo Depešu Potvrde (u tom slučaju, imamo pravo da pretpostavimo da ste prihvatili promenu uslova, osim ako nas ne obavestite o suprotnom u roku od sedam radnih dana od dana prijema potvrde).

Merodavno pravo

Merodavno pravo koje se primenjuje na ove uslove korišćenja i njihovo tumačenje je pravo Republike Srbije. Korisnik i kompanija su saglasni da će svaki spor između njih koji nastane u vezi sa ovim uslovima korišćenja ili koji se tiče predmeta koji uređuju ovi uslovi korišćenja biti rešen od strane nadležnog organa Republike Srbije.