Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Politika privatnosti

Uvod

1.1 Medigen d.o.o. (''mi'', ''nama'' i ''naš'') je posvećen zaštiti privatnosti posetilaca i korisnika našeg website-a. U politici privatnosti detaljno je objašnjeno na koji način se vaši lični podaci koriste.

1.2 Ova politika privatnosti (zajedno sa svim dokumentima koji su pomenuti u njoj) postavlja osnovu o načinu na koji koristimo vaše lične podatke koje smo uzeli od vas ili koje ste nam dostavili. Molim vas pažljivo pročitajte kako biste razumeli našu proceduru i tretiranje vaših ličnih podataka. Posetom www.medigen.rs, website-a koji je vlasništvo kompanije Medigen d.o.o, vi prihvatate i pristajete na uslove koji su opisani u našoj politici privatnosti.

1.3 U svrhu primene zakona o zaštiti podataka, zakonodavstva i propisa Medigen d.o.o ima kontrolu nad podacima. Mi smo registrovani u Srbiji sa matičnim brojem 21191701 sa adresom u ulici Dobračina broj 37/6,11000 Beograd, Srbija. Naš poreski identifikacioni broj je 109485596.

Na koji način koristimo vaše lične podatke

2.1 U odeljku 2 smo postavili:

 1. opšte kategorije ličnih podataka koje možemo koristiti,
 2. svrhe u koju možemo koristiti lične podatke i
 3. zakonska osnova korišćenja ličnih podataka

2.2 Dozvoljeno je korišćenje podataka o vašoj poseti našem website i korišćenju usluga ('' podaci o korišćenju). Podaci o korušćenju mogu imati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pretraživača, operativni sistem, referentni izvor, dužinu posete, prikaze stranica and navigacione putanje website-a, kao i informacije o vremenu, učestalosti i šablonu vašeg korišćenja usluge. Izvor o korišćenju podataka je analitički sistem praćenja. Ovi podaci mogu biti korišteni u svrhu analitize korišćenja website-a i usluge. Zakonska osnova obrade podataka je naš legitiman interes u svrhu nadgledanja i poboljšanja website-a i usluge.

2.3 Dozvoljena je obrada podataka sa vašeg naloga (''podaci sa naloga''). Podaci sa naloga mogu sadržati medju vaše ime, adresu, broj telefona, email adresu, pol, bračni status i izdržavana lica. Podaci sa vašeg naloga mogu biti korišćeni u svrhu vođenja našeg website-a, pružanju naših usluga, obezbeđivanju zaštite našeg website-a i usluga, održavanju rezervne kopija baze podataka i komunikacije sa vama (uključujući i svrhu marketing ponude proizvoda i/ili usluga skladištenja matičnih ćelija). Zakonska osnova obrade podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo administracije našeg website-a i posla, i izvršenje međusobne ugovorne obaveze.

2.4 Dozvoljena je obrada informaciju koje pružaju uvid u vaš lični profil na našem website-u (''podaci o ličnom profilu''). Podaci o ličnom profilu mogu sadržati vaše ime, adresu, broj telefona, email adresu, pol, bračni status I izdržavana lica. Podaci o ličnom profilu mogu biti korišćeni u svrhu omogućavanja i nadgledanja vašeg korišćenja našeg website-a i usluga. Zakonska osnova korišćenja ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo administracije našeg website-a i posla, i izvršenje međusobne ugovorne obaveze.

2.5 Dozvoljeno je korišćenje vaših ličnih podataka prikupljenih tokom korišćenja naših usluga (''lični podaci proistekli iz koršćenja naših usluga''). Lični podaci proistekli iz korišćenja naših uslugh mogu ključiti vašu IP adresu, mogu imati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pretraživača, operativni sistem, referentni izvor, dužinu posete, prikaze stranica and navigacione putanje website-a, kao i informacije o vremenu, učestalosti i šablonu vašeg korišćenja usluge. Lični podaci proistekli iz korišćenja naših usluga mogu biti korišćeni u svrhu omogućavanja i nadgledanja vašeg korišćenja našeg website-a i usluga. Zakonska osnova korišćenja ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo administracije našeg website-a i posla, i izvršenje međusobne ugovorne obaveze.

2.6 Dozvoljeno je korišćenje podataka iz bilo kog zahteva koji ste nam poslala vezano za naše proizvode I usluge (''lični podaci iz zahteva''). Lični podaci iz vaših zahteva kogu biti korišćeni u svrhu ponude, marketinga I prodaje relevantnih proizvida I /ili usluge ka vama. Zakonska osnova obrade ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo naše administracije website-a, posla i komunikacije sa potrošačima.

2.7 Dozvoljeno je koristiti informacije iz transklacija nastale tokom kupovine proizvoda i usluga, koje ste obavili sa nama ili putem našeg website-a (''podaci o transakcijama''). Podaci o transakcijama mogu biti korišćeni u svrhu dostavljanja određenih proizovda ili usluge kao i čuvanju podataka o transakcijama. Zakonska osnova obrade ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo naše administracije website-a, posla.

2.8 Dozvoljeno je korišćenje informacija koje ste nam dostavili prijavom na naš newsletter i/ Ili pretplatom na naša email obaveštenja (''podaci iz pretplate na email obaveštenja''). Podaci iz pretplate na email obaveštenja mogu biti korišćeni u svrhu slanja relevantnih obaveštenja i/ili newslettera. Zakonska osnova obrade ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo naše administracije website-a, posla i komunikacije sa potrošačima.

2.9 Dozvoljeno je korišćenje informacija sadržanih ili vezanih za bilo koju vrstu komunikacije koju ste nam poslali (''informacije proistekle iz komunikacije''). Informacije proistekle iz komunikacije mogu uključiti sadržaj i meta podatke proistekle iz komunikacije. Naš website će generisati metapodatke u vezi sa komunikacijom proisteklom is korišćenja kontakt formi na našem website-u. Informacije proistekle iz komunikacije koju ste nam uputili mogu biti korišćene u svrhu komunikacije sa vama i čuvanja podataka. Zakonska osnova obrade ovih podataka je naš legitimni interes, odnosno pravilo naše administracije website-a, posla i komunikacije sa potrošačima.

2.10 Kao dodatak u kojoj svrsi možemo koristiti vaše lične podatke u Odeljku 2, vaše lične podatke možemo koristiti u svim situacijama gde je neophodna obrada ličnih podataka u svrhu usaglašavanja sa zakonskim obavezama u kojima smo mi subjekt, ili u cilju zaštite životnog interesa ili životnog interesa druge osobe.

2.11 Molimo vas da nam ne dostavljate vaše druge lične podatke, osim ukoliko vam mi ne pošaljemo zahtev.

Pružanje vaših ličnih podataka drugima

3.1 Vaše lične podatke možemo dostaviti bilo kom članu naših grupa kompanija (ovo se odnosi na naše podružnice, našu holding kompaniju i sve njene podružnice) u razumnom obimu koju je neophodan u svrsi koje su postavljene u ovoj politici privatnosti.

3.2 Dozvoljeno je da vaše lične podatke dostavimo našim osiguravačima i/ili profesionalnim savetnicima, u razumnom neophodnom obimu u svrhu pribavljanja I održavanja pokrića osiguranja,upravljanja rizikom, pribavljanja profesionalnog saveta I upravljanja pravnim sporovima.

3.3 Dozvoljeno je da vaše lične podatke dostavimo našim dobavljačima I podugovoračima u razumnom neophodnom obimu u svrhu pružanja usluga skladištenja matičnih ćelija i/ili relevantnih proizvoda I usluga.

3.4 Naša služba naplate pruženih usluga rukovodiće novčanim transakcijama povezanih sa našim uslugama I putem website-a. Dostavljaćemo podatke o novčanim transakcijama našoj službi naplate isključivo u svrhu obrađivanja vaših uplata, refundiranja uplata i rukovođenjem žalbi i zahteva vezanih za tu vrstu naplata i refundiranja. Ovu vrstu informacija o uplatama možete pronaći na website-u službi za naplatu u delu politika i praksa o zaštiti podataka.

3.5 U dodatku o posebnim uslovima u kojima je dozvoljena upotreba ličnih podataka u Odeljku 3, dozvoljeno je da vaše lične podatke dostavimo u slučajevima gde je neophodna obrada ličnih podataka u svrhu usaglašavanja sa zakonskim obavezama u kojima smo mi subjekt, ili u cilju zaštite životnog interesa ili životnog interesa druge osobe.

Međunarodni prenos vaših ličnih podataka

4.1 U Odeljku 4, opisane su okolnosti pod kojima vaši lični podaci mogu biti dostavljeni zemljama Evropskog Ekonomskog Područja.

4.2 Neki od naših grupa komanija, dobavljača ili podugovarača kojimo možemo dostaviti vaše lične podatke pod uslovima opisanim u odeljku , imaju kancelarije I kompanije van Evropskog Ekonomskog Područja. Prenos vaših ličnih podataka tim kancelarijama i komanijama biće zaštićeni adekvatno.

4.3 Određene hosting kompanije našeg website-a su locirqane van Evropskog Ekonomskog područja. Prenos vaših ličnih podataka tim kancelarijama I komanijama biće zaštićeni adekvatno.

Zadržavanje i brisanje vaših ličnih podataka

5.1 Odeljak 5 sadrži podatke o politici i proceduti zadržavanja vaših lični podataka, i osmišljene su da budu suaglašene sa zakonskim propisima koji se odnose na politiku zadržavanja i brisanja vaših ličnih podataka.

5.2 Lični podaci koje obrađujemo u bilo koju svrhu, neće biti zadržani duže nego što je neophodno da se ispuni ta svrha.

5.3 Bez obzira na ostale odrebe Odeljka 5, možemo zadržati vaše lične podatke tamo gde je takvo zadržavanje neophodno a u svrhu usaglašavanja sa zakonskim obavezama u kojima smo mi subjekt, ili u cilju zaštite životnog interesa ili životnog interesa druge osobe.

Dopune

6.1 Dozvoljeno nam je ažuriranje politike privatnosti s vremena na vreme objavljivanjem najnovije verzije na našem website-u.

6.2 Savetujemo da povremeno posetite ovu stranicu I proverite da li ste zadovoljni sa bilo kakvim promenama koje se odnose na politiku privatnosti.

6.3 Možete od nas primiti obaveštenje putem email-a ili putem privatne poruke o nastalim promenama u politici privatnosti

Vaša prava

7.1 U odeljku 7, saželi smo vaša prava koja proističu iz politike privatnosti. Neka od tih prava su komplesna, i nisu svi detalji uključeni u našem sažetku. Shodno tome, molimo vas da pročitate relevantne zakone i smernice od strane regulatornih tela kako biste dobili kompletno objašnjenje ovih prava.

 

7.2 Vaša glavna prava prema politici privatnosti:

 1. pravo pristupanja;
 2. pravo odbijanja;
 3. pravo brisanja;
 4. pravo da ograničite korišćenje;
 5. pravo da prigovorite na korišćenje;
 6. pravo da se žalite nadležnom organu
 7. pravo da povučete pristanak.

7.3 Imate pravo na potvrdu da li vaše podatke obrađujemo ili ne, gde to radimo, pristup ličnim podacima, zajedno sa određenim dodatnim informacijama. Dodatne informacije uključuju detalje svrhe obrade podataka, kategorije ličnih podataka korisnika, i primaoca ličnih podataka korisnika. Ne utiče se na omogućavanje prava i slobode drugih, dostavićemo vam kopiju vaših ličnih podataka. Prva kopija biće dostavljena bez troškova, ali sve druge kopije biće naplaćene po razumnom iznosu.

7.4 Zadržavate pravo da bilo koje vaše lične podatke koji su netačni ispravite, i uzimanući u obzir svrhu obrade, nepotpune lične podatke upotpunite.

7.5 U određenim okolnostima zadržavate pravo da brisanja vaših ličnih podataka, bez daljih odlaganja. Okolnosti na koje se ovo odnosi su kad više nije neophodno zadržavanje ličnih podataka shodno svrsi za koje su namenjene ili prikupljene. Pa ipak, postoje određene opšta odstupanja na pravo brisanja. Opšta odstupanja se odnose na situacije kada je neophodno usaglašavanje sa zakonskom obavezom ili za regulatorna tela ili u svrhu vršenja odbrane zakonskih zahteva.

7.6 U određenim okolnostima zadržavate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka. Te okolnosti se primenjuju kada osporavate ili želite da ustanovimo istinitost vaših podataka ili želite da imate uvek uvid u svrhu obrade vaših podataka. Tamo gde je obrada podataka ograničena, zadržavamo pravo čuvanja vaših podataka. U datim okolnostima, vaši podaci će biti obrađeni samo uz vašu saglasnost, ili za regulatorna tela ili u svrhu vršenja odbrane zakonskih zahteva, zašitet prava druge osobe ili u svrhu opšteg javnog interesa.

7.7 Zadržavate pravo primedbe na našu obradu vaših ličnih podataka po osnovu koja se odnosi na vašu određenu situaciju ali samo do granica zakonskih okvira koji se odnose na obradu ličnih podataka ali ne i na slučajeve od javnog interesa ili legitimnog interesa zahtevanog od nas ili treće strane. Ukoliko napravite takvu primedbu, mi ćemo prestati sa obradom vaših ličnih podataka osim ukoliko se ne dokaže da zakonska osnova prevazilazi vaše interese, prava i slobodu, ili da je obrada regulatorno telo ili u svhu vršenja obrade zakonskih zahteva.

7.8 Zadržavate pravo na primedbu na obradu vaših ličnih podataka za bilo kakvu svrhu direktnog marketinga (uključujući I profilisanje u svrhu diretnog marketinga.) Ukoliko napravite takvu primedbu, mi ćemo prestati sa obradom vaših ličnih podataka u ove svrhe.

7.9 Zadržavate pravo na primedbu na obradu vaših ličnih podataka u svrhu naučnih ili istorijskih istraživanja po ličnoj osnovi, osim ukoliko je obrada neophodna u svrhu opštih javnih interesa.

7.10 Ukoliko smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka narušava zakon o zaštiti podataka, imate zakonsko pravo da podnesete žalbu nadležnoj osobi odgovornoj za zaštitu podataka. Žalba može biti podneta u zemljama članicama Evropske Unije vašeg mesta stanovanja, radnog mesta ili mesta gde je navodno narušavanje nastalo.

7.11 U meri u kojoj je pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka nastao pristankom, zadržavate oravo da povučete pristanak u svakom momentu. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade podataka pre povlačenja pristanka.

7.12 Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka možete iskoristiti pismenim obaveštenjem upućenim nama.

O kolačićima

8.1 Kolačić je dokument koji sadrži identifikator (niz od slova i brojeva), koji je poslat od strane web servera web pretraživaču i uskladišten je od strane pretraživača. Identifikator nakon toga poslat nazad serveru svaki put kad pretraživač zahetva stranu od servera.

8.2 Kolačići mogu biti ,,uporni,, kolačići ili ,,sesijski,, kolačići: uporni kolačić će biti uskladišten od strane web pretraživača i ostaće validan do određenog datuma trajanja, osim ukoliko se ne izbriše od strane korisnika pre isteka tog datuma, sesijski kolačić, sa druge strane, istećiće nakon siteka sesije korisnika, kad se web ptretraživač ugasi.

8.3 Kolačići obično ne sadrže lične informacije korisnika, ali lične informacije koje mi čuvamo mogu biti povezane sa informacijama koje su sačuvane u kolačićima.

Kolačići koje mi koristimo

9.1 Kolačiće koristimo u sledeće svrhe:

 1. autentifikacija - koristimo kolačiće kako bi smo identifikovali kada uđete na naš website i dok koristite naš website (kolačići koje koristimo u ove svrhe su: kolačići identifikatori);
 2. status - koristimo kolačiće da bi nam pomogli da odredimo da li ste ilogovani na naš website (kolačiće koje koristimo u ove svrhe su : (koačići identifikatori);
 3. personalizacija - koristimo kolačiće da čuvamo informacije o vašim preferencijama kako bismo prilagodili website vama (kolačići koje koristimo su: (kolačići identifikatori)
 4. bezbednost - mi koristimo kolačiće kao element mera bezbednosti koji se koriste za zaštitu korisničkih naloga, uključujući sprečavanje zloupotrebe upisa za prijavljivanje i zaštitu naše veb stranice i usluga uopšte (kolačići koji se koriste za ovu svrhu su: [identifikujte kolačiće]).

Kolačići koje koriste naši provajderi usluga

10.1 Naši provajderi usluga koriste kolačiće i ti kolačići se mogu čuvati na vašem računaru kada posetite našu internet stranicu.

10.2 Koristimo Google Analytics da analiziramo upotrebu naše web stranice. Google Analytics prikuplja informacije o upotrebi web sajta pomoću kolačića. Prikupljene informacije vezane za našu internet stranicu koriste se za kreiranje izvještaja o korišćenju naše web stranice. Google politika privatnosti dostupna je na: https: /vvv.google.com/policies/privacy/. Relevantni kolačići su: [identifikujte kolačiće].

Upravljanje kolačićima

11.1 Većina pretraživača vam omogućuje da odbijete da prihvatate kolačiće i da izbrišete kolačiće. Metodi za to se razlikuju od pretraživača do pretraživača i od verzije do verzije. Međutim, možete dobiti najnovije informacije o blokiranju i brisanju kolačića putem ovih linkova:

 1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en - (Chrome);
 2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences - (Firefox);
 3. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ - (Opera);
 4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies - (Internet Explorer);
 5. https://support.apple.com/kb/PH21411 - (Safari); and
 6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy - (Edge).

11.2 Blokiranje svih kolačića će imati negativan uticaj na upotrebljivost mnogih web lokacija.

11.3 Ako blokirate kolačiće, nećete moći da koristite sve funkcije na našoj web lokaciji.

Komuniciranje sa nama

12.1 Možete nas kontaktirati:

 1. poštom, koristeći poštansku adresu navedenu u odeljku 1 gore;
 2. koristeći obrazac za kontakt sa web stranice;
 3. telefonom, na kontaktnom broju objavljenom na našoj web stranici; ili
 4. putem e-pošte, koristeći e-mail adresu objavljenu na našoj web stranici.

Službenik za zaštitu podataka

13.1 Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka su: Andrijana Vasović (menadžer za komunikacije i operacije) email: [email protected]