Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Genetički test na alergije

Zdravije dete uz pomoć genetike

Podaci pokazuju da je preosetljivost na hranu kod dece u konstantnom porastu poslednjih godina. Smatra se da oko 10% dece ima neki oblik preosetljivosti na neku od kategorija hrane. Deca su sve češće preosetljiva i na alergene kućnih ljubimaca. Deo alergija je prolaznog tipa i ispoljava se samo u dečjem uzrastu, dok ima i onih koje ostaju do kraja života.

Sklonost ka alergijama na hranu i kućne ljubimce je zapisana u molekulu DNK i genetičkom analizom mogu se dobiti tačne informacije da li dete ima predispoziciju da razvije neku alergiju.

Ranim otkrivanjem se značajno može poboljšati kvalitet života Vašeg deteta i Vas.


Šta je DNK TEST™ preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

DNK TEST™ preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce je genetički test kojim se otkriva predispozicija za preosetljivost na različite vrste namirnica kao i preosetljivost na kućne ljubimce. Testom se iz uzorka bukalnog brisa izoluje molekul DNK ispitanika, koji se potom metodama molekularne genetike analizira na 35 različitih SNPova (polimorfizama - pojava zamene jednog nukleotida unutar molekula DNK koja se može dovesti u vezu sa povećanom predispozicijom osobe za razvoj nekih bolesti, alergija, nemogućnosti reagovanja na određeni lek ...)


Šta je moguće otkriti DNK TEST™ preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

Može se otkriti genetička predispozicija za preosetljivost na najčešće alergene iz hrane:

 • Gluten-celijačna bolest
 • Laktozu
 • Kazein-protein kravljeg mleka
 • Kikiriki
 • Jaja
 • Histamin
 • Ostalu hranu i alergene
 • Kućnih ljubimaca

 


Rezultati DNK TEST™-a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?

 • Rezultati DNK TEST™-a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce se dobijaju za 6 nedelja od uzimanja uzorka. Rezultate će vam po pristizanju protumačiti genetičar.
 • Šta je sve sadržano u rezultatu DNK TEST™a preosetljivosti na hranu i kućne ljubimce?
 • Detaljne informacije o detektovanim polimorfizmima u okviru svake od testiranih kategorija sa objašnjenjem
 • Saveti za ishranu- sveobuhvatan i detaljan plan ishrane ukoliko je prisutna preosetljivost na neku od testiranih kategorija
 • Upotreba suplemenata (dodaci ishrani: vitamini, minerali, i sl)
 • Saveti o koracima koje možete preduzeti da bi ste smanjili efekte preosetljivosti ukoliko su prisutni.