Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Banka matičnih ćelija - Future Health

Jedina banka matičnih ćelija koja pruža finansijsku podršku za lečenje!

Izbor

Čuvanje matičnih ćelija u Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj

Future Health je jedina banka matičnih ćelija u Evropi koja poseduje dve akreditovane laboratorije za obradu i čuvanje matičnih ćelija. Klijenti Future Health banke matičnih ćelija imaju mogućnost odabira zemlje u kojoj žele da čuvaju matične ćelije svog deteta.

Prilikom potpisivanja ugovora, potrebno je da naznačite da li želite da čuvate matične ćelije u Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj banci matičnih ćelija. Obe banke matičnih ćelija su u potpunosti akreditovane i sertifikovane po najvišim standardima.


Dostupnost

Izdvajamo matične ćelije - uzorak je odmah spreman za korišćenje!

Future Health banka matičnih ćelija prema važećim preporukama dobre medicinske prakse isključivo čuva matične ćelije koje su u prethodnom postupku prošle kroz proces izdvajanja matičnih ćelija. Jedinice pune krvi iz pupčanika su komplikovanije za primenu u terapiji matičnim ćelijama. Medicinska literatura beleži brojne ozbiljne neželjene reakcije kada produkti raspada crvenih krvnih ćelija dospeju u organizam pacijenta tokom transplantacije.

Kada se zamrznuta jedinica odmrzne, dolazi do ćelijske lize crvenih krvnih zrnaca i njihovog raspadanja. Prema važećim preporukama dobre medicinske prakse u transplantaciji se ne smeju koristiti jedinice koje sadrže crvena krvna zrnca. Američki FDA izdaje dozvolu za rad samo onim bankama matičnih ćelija koje čuvaju matične ćelije koje su prethodno izdvojene i obrađene. U slučaju transplatacije, uzorci sačuvani u našoj banci matičnih ćelija su odmah spremni za korišćenje!


Podrška

10.000 eura podrške za lečenje matičnim ćelijama

Klijenti Future Health banke matičnih ćelija uz standardnu ponudu dobijaju 10.000 eura finansijske podrške u slučaju potrebe za korišćenjem matičnih ćelija, na svim evropskim klinikama. Na ovaj način se našim klijentima pruža mogućnost izbora najbolje klinike sa najvećim uspehom u lečenju bolesti za koju se koriste matične ćelije . Finansijska podrška dostupna je samo za dete čije su matične ćelije sačuvane u banci matičnih ćelija.


Besplatno

Transport uzoraka do svih klinika na svetu je uključen u cenu!

Budući da je transport uzoraka matičnih ćelija zahtevan i skup, Future Health banka matičnih ćelija će u slučaju potrebe za svoje klijente, transportovati uzorak do bilo koje klinike na svetu - potpuno besplatno!


Akreditacije

Naši uzorci su prihvaćeni na svim evropskim klinikama

Future Health banka predstavlja jednu od banaka matičnih ćelija sa najviše akreditacija u celom svetu. Future Health banka matičnih ćelija strogo prati evropske direktive po pitanju čuvanja matičnih ćelija iz krvi i tkiva i samim tim garantujemo najviši mogući nivo kvaliteta obrade i dugoročnog čuvanja matičnih ćelija. Akreditacija banke matičnih ćelija obezbeđuje da su naši uzorci prihvaćeni od strane svih evropskih klinika za transplantaciju matičnih ćelija. U slučaju potrebe za transplantacijom i primenom matičnih ćelija, uzorak matičnih ćelija se šalje direktno klinici za transplantaciju. Ukoliko banka matičnih ćelija nije akreditovana, klinike za transplantaciju neće biti u mogućnosti da prihvate uzorak matičnih ćelija.


Prvo

Iskustvo i stručnost su na našoj strani!

Banka matičnih ćelija Future Health osnovana je 2002. godine, posle 3 godine obimnih naučnih istraživanja. Future Health je prva privatna banka matičnih ćelija u svetu koja je sertifikovana i licencirana kao banka humanih tkiva od strane britanskog Ministarstva zdravlja 2015. godine, u skladu sa novim direktivama za ćelije i tkiva Evropske unije. Preko 75.000 porodica širom sveta nam je ukazalo poverenje.

Sačuvali smo više od 200.000 uzoraka iz preko 75 različitih zemalja. Od 2012. godine 118 uzoraka sačuvanih u našoj banci je povučeno iz naših laboratorija za transplantacije širom sveta, uključujući Veliku Britaniju, Evropu, Srednji Istok i Ameriku. Bolesti u kojima su se naši uzoci matičnih ćelija iz krvi pupčanika koristili za lečenje su: Cerebralna paraliza, Fankoni anemija, Beta talasemija, kombinovana teška imunodeficijencija (SCID), Srpasta anemija, Akutna mijeloidna leukemija, non – Hočkin limfom.


Garancija

Finansijska snaga kompanije!

Future Health Guarantee Company (kompanija garant) osnovana je sa ciljem da pruži dodatnu finansijsku sigurnost uzoraka sačuvanih u banci matičnih ćelija  Future Health Guarantee Company predstavlja vrstu osiguranja kompaniji Future Health Biobank u slučaju insolventnosti. Uz naše iskustvo, znanje, akreditacije i finansijsku snagu kompanije, možete biti bezbrižni da je uzorak matičnih ćelija vaše bebe na sigurnom.


Specijalni popusti Saznajte više
Bolesti koje se leče matičnim ćelijama Saznajte više
AABB
GMP
HTA
ISO9001
MHRA
OFSP
SWISSMEDIC
UKAS