Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Naše cene

U nastavku se možete informisati o našim cenama i specijalnim paketima koje smo kreirali u skladu sa vašim potrebama za sve naše usluge. Cene su konačne i bez skrivenih troškova.

Banka matičnih ćelija

period od 20 godina period od 25 godina
Finansijska podrška u iznosu do 10.000 eur-a za lečenje matičnim ćelijama
Troškovi transporta uzoraka matičnih ćelija do klinike za transplantaciju
Besplatna laboratorijska analiza krvi majke i bakteriološko ispitivanje uzoraka
Set za prikupljanje krvi iz pupčanika
Izdvajanje vitalnih matičnih ćelija CD34+(obrada uzoraka)
Izdavanje konačnog sertifikata o čuvanju Matičnih ćelija za izabrani period skladištenja
Cena
za gotovinu
Plaćanje na 3 mesečne rate Blizanci - 50% popusta na drugo dete Cena za
gotovinu
Plaćanje na 3 mesečne rate Blizanci - 50% popusta na drugo dete
(Taksa za izvoz krvi iz pupčanika nije uključena u cenu) 1890 € 1890 € 2835 € 2090 € 2090 € 3135 €

Pogledajte aktuelnu specijalnu ponudu


Prenatalni test Livia

Livia Logo Livia BASIC Livia EXPERT Livia EXPERT+ Livia TWIN
Pol bebe opciono Dečak ili devojčica
Trizomije hromozoma 13, 18 i 21 Daun, Edvards i Patau sindrom
Promene broja polnih hromozoma (Monozomija X, Trizomije XXX, XXY i XYY)
Tarner, Tripl X, Klinefelter i Jakobs sindrom
MIKRODELECIJE 22q11.2 DiGeorge sindrom
15q11.2 Angelman sindrom
15q11.2 Prader-Willi sindrom
4p16.3 Wolf-Hirschhorn sindrom
1p36 delecioni sindrom
7q11.23 Williams sindrom
11q23 Jacobsen sindrom
5p15.2 Cri-Du Chat (sindrom mačjeg plača)
Promene broja svih hromozoma Retke autozomalne aneuploidije (RAA)
Strukturne promene veće od 7Mb Sve delecije i duplikacije veće od 7Mb
390 € 540 € 690 € 570 €

Testovi Livia BASIC i Livia TWIN dostupni su za blizanačke trudnoće. Kod blizanaca analiza polnih hromozoma može prikazati samo prisustvo/odsustvo Y hromozoma, odnosno da li je minimalno jedna beba muškog pola ili su obe ženskog.

U cenu svih testova uključeno je: VAĐENJE KRVI, IZDAVANJE REZULTATA I TUMAČENJE NALAZA OD STRANE STRUČNOG LICA.

U slučaju pozitivnog nalaza na prenatalnom testu, MediGen pokriva troškove invazivne dijagnostike.Molekularni kariotip

Vrsta analize Pojedinačne analize Komplet analiza
CytoScan 750K molekularni kariotip
(aneuploidije, delecije i duplikacije veće od 50-65 Kb, iUPD >5Mb)
540 €
QF PCR
(13, 18, 21, X i Y)
250 €
Cistična fibroza DF 508 150 €
Spinalna mišićna atrofija 250 €
Konvencionalni kariotip 190 €
Cena kompletnog molekularnog kariotoipa
sa SMA i CF analizama
790 €

Genetički test za alergije

DNK TESTTM
Preosetljivost na različite vrste namirnica
Preosetljivost na kućne ljubimce
300 €