Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Prenatalni test Livia

Prenatalni test Livia je neinvazivni prenatalni test iz krvi trudnice, koji budućim roditeljima pruža mogućnost da dobiju važne informacije o genetičkom zdravlju njihovih beba, pouzdano i potpuno bezbedno (bez nepotrebnog izlaganja rizičnoj amniocentezi ili biopsiji horionskih čupica). Prenatalni test Livia je pravi izbor za sve roditelje koji žele da se opuste i uživaju u trudnoći.

Kako

Kako Livia prenatalni test funkcioniše?

Naučno je dokazano da tokom trudnoće bebina DNK (fetalna DNK) prelazi u majčin krvotok. Ova DNK poreklom je od posteljice, a kako je posteljica embrionalnog porekla, ona verno prikazuje genetički obrazac ploda, odnosno bebe. Prenatalnim testom Livia se iz malog uzroka majčine krvi (10ml), izoluje fetalna DNK koja se analizira kako bi se proverilo da li je vaša beba genetički zdrava. 

Prenatalni test Livia, koji se radi iz krvi majke, potpuno je bezbedan i jednostavan za izvođenje. Testiranje uključuje konsultaciju sa genetičarem pre i nakon testiranja, popunjavanje dokumentacije i vađenje krvi. Pre samog testiranja, možete konzumirati hranu i piće, a nakon toga se normalno vratiti dnevnim aktivnostima.


Kome?

Kome je Livia prenatalni test namenjen?

Livia prenatalni test je potpuno bezbedan za majku, trudnoću i bebu, samim tim preporučuje se svim trudnicama, sa posebnim akcentom na:

Trudnice koje žele da budu sigurne da neće roditi dete sa Daunovim sindromom, Edvardsovim ili Patauovim sindomom
Trudnice koje su dobile sumnjiv nalaz dabl/tripl testa ili ultrazvuka u prvom i drugom trimestru
Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom, uključujući donaciju jajne ćelije
Trudnice koje imaju ličnu ili porodičnu istoriju nekog genetičkog poremećaja

Trudnice koje nose rizik godina


Šta?

Šta je moguće otkriti Livia prenatalnim testom?

Prenatalni test Livia sa velikom preciznošću otkriva da li je kod ploda koji nosi trudnica prisutna neka od najčešćih hromozomskih nepravilnosti.

Ljudske ćelije normalno sadže 46 hromozoma raspoređenih u 23 para. Promene u broju hromozoma (pojava hromozoma u višku ili manjku) kod ploda mogu da dovedu do razvoja više sindroma koji se u uglavnom manifestuju smanjenom mentalnom sposobnošću (smanjen IQ), karakterističnom fizionomijom i poremećajima u razvoju tkiva i sistema organa .

 

Normalni ljudski kariotip

Hromozomske nepravilnosti

Daunov sindrom - Trizomija 21

Predstavlja promenu broja hromozoma.

Javlja se kod 1 u 700 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 21-og hromozoma. Odlikuje ga blaga do umerena mentalna zaostalost i karakterističan izgled lica, često poremećaj u radu digestivnog sistema, kao i urođena srčana mana.

Edvardsov sindrom - Trizomija 18

Predstavlja promenu broja hromozoma.

Javlja se 1 u 7900 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 18-og hromozoma. Odlikuje ga veći broj različitih zdravstvenih problema koji dovode do značajnog skraćenja životnog veka.

Patauov sindrom - Trizomija 13

Predstavlja promenu broja hromozoma.

Javlja se kod 1 u 9500 živorođene dece. Odlikuje ga prisustvo složene urođene srčane mane praćene drugim zdravstvenim problemima, zbog čega bebe sa ovim sindromom retko prežive duže od godinu dana.

Testiranje polnih hromozoma

Promene broja hromozoma 

 • Tarnerov sindrom (Monozomija X)
 • Tripl X sindrom (XXX)
 • Klinefelterov sindrom (XXY)
 • Jakobsov sindrom (XYY)

Klinefelterov, Tarnerov, Jakobsov i Triple X sindromi su posledica gubitka ili viška jednog od polnih hromozoma. Svaki od ovih sindroma javlja se kod 1 u 1000-2500 živorođene dece i u zavisnosti od vrste sindroma razlikuje se težina ispoljenih poremećaja (sterilitet, abnormalna fizionomija, poremećaji u ponašanju i td.).

Mikrodelecije

Predstavljaju strukturne promene hromozoma

 • 22p11.2 obuhvata DieGeorge sindrom
 • 15q11 Angelman sindrom
 • 15q11 Prader-Wili sindrom  
 • 1p36 Sindrom delecije 1p36
 • 4p- Wolf-Hirschorn sindrom
 • 5p- Cri-Du Chat (sindrom mačjeg plača)

Prenatalnim testom Livia možе se detektovati i 6 mikrodelecionih sindroma karakterističnih za belu populaciju, koji dovode do ozbiljnih poremećaja u razvoju i radu organa, a nije ih moguće detektovati klasičnom amniocentezom. 

Pol bebe

Dečak ili devojčica

 • Muški genotip podrazumeva par polnih hromozoma u kombinaciji XY
 • Ženski genotip podrazumeva par polnih hromozoma u kombinaciji XX

Ukoliko želite Livia prenatalnim testom možete otkriti i pol bebe! Ukoliko pak želite da iznenađenje sačuvate za samo rođenje obavezno nam to recite.

Kada?

Kada se prenatalni test Livia radi?

Prenatalni test Livia možete uraditi u toku cele trudnoće, a najranije počev od 10. nedelje. Tada koncentracija bebine DNK u krvi majke dostiže nivo dovoljan za uspešnu analizu. Najoptimalnije vreme da se prenatalni test Livia uradi jeste između 10. i 12. nedelje trudnoće, kako bi se na vreme saznalo da li će biti potrebe za  potvrdnim invazivnim anlizama, kao što je amniocenteza. 


Koliko?

Koliko se čekaju nalazi prenatalnog testa Livia?

Nalaze prenatalnog testa Livia dobijate u najkraćem mogućem roku, a maksimalno do 12 dana od dana prenatalnog testiranja.


Rezultati prenatalnog testa Livia i tumačenje nalaza

Naš tim stručnjaka koga čine ginekolog i genetičar vam je sve vreme na raspolaganju u toku prenatalnog testiranja. Nakon prijema rezultata prenatalnog testa Livia, kontaktiraće vas naš genetičar radi tumačenja nalaza i daljeg genetičkog savetovanja.

No Aneuploidy Detected
Aneuploidy Detected
 • Negativan rezultat Livia prenatalnog testa, ukazuje da testiranjem kod ploda nije otkrivena nijedna od testiranih genetičkih nepravilnosti
 • Pozitivan rezultat ukazuje na mogućnost da je kod ploda prisutna neka od genetičkih nepravilnosti koje se mogu otkriti Livia prenatalnim testom 

U slučaju pozitivnog nalaza bićete savetovani o dodatnim analizama. Kod pozitivnih nalaza prenatalnog testa, obavezno se savetuje konfirmatorna (potvrdna) invazivna dijagnostička procedura poput amniocenteze.

U slučaju negativnog nalaza prenatalnog testa Livia, savetuje se dalje praćenje trudnoće kod ginekologa.

Prenatalni test Livia se mora posmatrati u okviru šire kliničke slike i imati u vidu da su neinvazivni prenatalni testovi skrining, a ne dijagnostička metoda.


Prenatalni test Livia ili amniocenteza?

Neinvazivni prenatalni test Livia - NIPT Livia - nije zamena za amniocentezu, ali jeste odličan način da se amniocenteza izbegne.

Veliki broj preporučenih amniocenteza ispostavi se nepotrebnim, jer je trudnoća bila uredna i plod genetički zdrav. Na žalost, te trudnice su bile podvrgnute invazivnoj i rizičnoj metodi. Čak 1 od 200 trudnoća nakon amniocenteze ili uzorkovanja horionskih čupica završi se gubitkom ploda. Zato su neinvazivne metode poput Livia prenatallnog testa prvi i pravi izbor u otklanjanju sumnje na genetičke nepravilnosti kod ploda.

Prema važećim smernicama pozitivan nalaz neinvazivnog prenatalnog testa trebalo bi da se dodatno potvrdi nekim konfirmatornim testom, dok se trudnicama sa negativnim nalazom dalje savetuje nastavak uobičajenog načina praćenja trudnoće kod izabranog ginekologa.

U slučaju da je potrebno uraditi amniocentezu nakon pozitivnog nalaza prenatalnog testa Livia, troškovi amniocenteze su uključeni u cenu prenatalnog testiranja, a troškove snosi firma MediGen.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte naš call centar:

+381 11 440 99 80 i +381 69 30 44 382