Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Prenatalni test Livia

Prenatalni test Livia je neinvazivni prenatalni test iz krvi koji budućim roditeljima pruža mogućnost da dobiju važne informacije o genetičkom zdravlju njihovih beba, pouzdano i potpuno bezbedno (bez nepotrebnog izlaganja rizičnoj amniocentezi ili biopsiji horionskih čupica). Prenatalni test Livia je pravi izbor za sve roditelje koji žele da se opuste i uživaju u trudnoći.

Kako

Kako prenatalni test Livia funkcioniše?

Naučno je dokazano da tokom trudnoće DNK bebe prelazi u majčin krvotok. Prenatalnim testom Livia sa iz malog uzroka krvi, uzetog od majke (10ml), izoluje DNK bebe koja se analizira kako bi se proverilo da li je vaša beba genetički zdrava. 

Prenatalni test Livia, koji se radi iz krvi majke, je potpuno bezbedan i jednostavan za izvođenje. Testiranje uključuje konsultaciju sa genetičarem pre i nakon testiranja, popunjavanje dokumentacije i vađenje krvi. Pre samog testiranja, možete konzumirati hranu i piće, a nakon toga se normalno vratiti dnevnim aktivnostima.


Kome?

Kome je prenatalni test Livia namenjen?

Prenatalni test Livia je potpuno bezbedan i za majku i za bebu i samim tim mogu da ga urade:

Sve trudnice koje žele da budu sigurne da neće roditi dete sa Daunovim sindromom (kao ni Edvardsovim ili Patauovim sindomom)
Trudnice koje su dobile loš nalaz dabl/tripl testa ili ultrazvuka u prvom i drugom trimestru.
Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom
Trudnice koje nose rizik godina
Trudnice koje imaju ličnu ili porodičnu istoriju nekog genetičkog poremećaja

Šta?

Šta je moguće otkriti prenatalnim testom livia?

Prenatalni test Livia vam sa velikom preciznošću otkriva da li je kod ploda majke prisutna neka od najčešćih hromozomskih nepravilnosti.

Ljudske ćelije normalno sadže 46 hromozoma raspoređenih u 23 para. Nepravilnosti u broju hromozoma (pojava hromozoma u višku i manjku) mogu da dovedu do razvoja sindroma koji se manifestuju smanjenom mentalnom sposobnošću (smanjen IQ) karakterističnom fizionomijom i poremećajima u razvoju tkiva i organa ploda.

 

Normalni Ljudski kariotip

 

Hromozomske nepravilnosti

Daunov sindrom - Trizomija 21

Javlja se kod 1 u 700 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 21-og hromozoma. Odlikuje ga blaga do umerena mentalna zaostalost i karakterističan izgled lica, a nekad i poremećaj u radu digestivnog sistema i urođena srčana mana.

Edvardsov sindrom - Trizomija 18

Javlja se 1 u 7900 živorođene dece kao posledica prisustva dodatne kopije 18-og hromozoma. Odlikuje ga veći broj različitih zdravstvenih problema koji dovode do značajnog skraćenja životnog veka.

Patauov sindrom - Trizomija 18

Javlja se kod 1 u 9500 živorođene dece. Odlikuje ga prisustvo složene urođene srčane mane praćene i drugim zdravstvenim problemima, zbog čega bebe sa ovim sindromom retko prežive duže od godinu dana.

Testiranje polnih hromozoma

 • Tarnerov sindrom (Monozomija X)
 • Tripl X sindrom (XXX)
 • Klinefelterov sindrom (XXY)
 • Jakobsov sindrom (XYY)

Klinefelterov, Tarnerov, Jakobsov i Triple X sindromi su posledica poremećaja u broju polnih hromozoma. Svaki od ovih sindroma javlja se kod 1 u 1000-2500 živorođene dece i u zavisnosti od vrste sindroma razlikuje se težina ispoljenih poremećaja (sterilitet, abnormalna fizionomija, poremećaji u ponašanju..)

Testiranje mikrodelecionih sindroma

 • Tarnerov sindrom (Monozomija X)
 • Angelman sindrom 15q11
 • Prader-Wili sindrom 15q11
 • 1p36
 • Wolf-Hirschorn sindrom 4p-
 • Cri-Du Chat 5p-

Prenatalnim testom Livia mogu se detektovati i 6 mikrodelecionih sindroma koji dovode do ozbiljnih poremećaja u razvoju i radu organa a nije ih moguće detektovati amniocentezom.

Pol bebe

 • Dečak
 • Devojčica

Ukoliko želite prenatalnim testom Livia možete otkriti i pol bebe!

Kada?

Kada se prenatalni test Livia radi?

Prenatalni test Livia možete uraditi počev od 10. nedelje trudnoće jer je tada sadržaj bebine DNK u krvi majke dovoljan kako bi se dobili rezultati prenatalnog testa. Prenatalni test Livia može da se radi i u bilo kojoj nedelji trudnoće. Najoptimalnije vreme da se prenatalni test Livia uradi je od 10. do 12. nedelje trudnoće, kako bi se na vreme saznalo da li je potrebno raditi invazivni test kao što je amniocenteza. 


Koliko?

Koliko se čekaju nalazi prenatalnog testa Livia?

Nalaze prenatalnog testa Livia dobijate u najkraćem mogućem roku, a maksimalno do 12 dana od dana prenatalnog testiranja.


Rezultati prenatalnog testa Livia i tumačenje nalaza

Naš tim stručnjaka koga čine ginekolog i genetičar vam je sve vreme na raspolaganju u toku prenatalnog testiranja. Nakon prijema rezultata prenatalnog testa Livia, kontaktiraće vas naš genetičar radi tumačenja nalaza i daljeg genetičkog savetovanja.

No Aneuploidy Detected
Aneuploidy Detected
 • Negativan rezultat prenatalnog testa Livia, ukazuje da testiranjem kod ploda koji nosite nije detektovana nijedna od testiranih genetičkih nepravilnosti
 • Pozitivan rezultat ukazuje na mogućnost da plod koji nosite ima neku genetičku nepravilnost koja se može otkriti prenatalnim testom Livia.

U slučaju pozitivnog nalaza bićete savetovani o dodatnim analizama.

U slučaju pozitivnog nalaza prenatalnog testa Livia, obavezno se savetuje konfirmatorna invazivna dijagnostička procedura kao što je amniocenteza.

U slučaju negativnog nalaza prenatalnog testa Livia, savetuje se dalje praćenje trudnoće kod ginekologa. Prenatalni test Livia se mora posmatrati u okviru šire kliničke slike i imati u vidu da je prenatalni test Livia skrining metoda prenatalnog testiranja a ne dijagnostička.


Prenatalni test Livia ili amniocenteza?

Neinvazivni prenatalni test Livia nije zamena za amniocentezu, ali jeste odličan način da se amniocenteza izbegne. Prema važećim smernicama pozitivan nalaz neinvazivnog prenatalnog testa Livia trebalo bi da se dodatno potvrdi nekim konfirmatornim testom, dok se trudnicama sa negativnim nalazom i dalje savetuje nastavak uobičajenog načina kontrolisanja trudnoće kod odabranog ginekologa.

U slučaju da je potrebno uraditi amniocentezu nakon pozitivnog nalaza prenatalnog testa Livia, troškovi amniocenteze su uključeni u cenu prenatalnog testiranja i njene troškove snosi firma Medigen.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte naš call centar:

+381 11 303 7000