Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Činjenice o matičnim ćelijama koje morate da znate

14 Novembar 2020
beba obučena u belo leži na krevetu

Matične ćelije nam pružaju veliku nadu da ćemo moći bolje da razumemo i lečimo čitav niz bolesti, povreda i drugih zdravstvenih stanja. Njihov potencijal je već očigledan u upotrebi za lečenje bolesti krvi, terapiji koja je spasila živote hiljadama dece obole od leukemije, a može se videti i u upotrebi za lečenje bolesti ili povreda kostiju, kože. U toku su važna klinička ispitivanja koja uključuju primenu matičnih ćelija za mnoga druga stanja i istraživači nastavljaju da istražuju nove načine za korišćenje matičnih ćelija u medicini.

Različite vrste matičnih ćelija imaju različite uloge u telu

Različite vrste matičnih ćelija dolaze sa različitih mesta u vašem telu i imaju različite funkcije. Naučnici istražuju različite uloge matičnih ćelija specifičnih za određeno tkivo i uloge koju bi mogle imati u lečenju, uz razumevanje da ove matične ćelije imaju specifične i ograničene mogućnosti. Bez manipulacije u laboratoriji, matične ćelije specifične za određeno tkivo mogu da generišu samo tipove ćelija koji se nalaze u tkivu u kojem se nalaze.

slika dnk lanca

Na primer, hematopoetske matične ćelije pronađene u koštanoj srži regenerišu ćelije u krvi, dok nervne matične ćelije u mozgu prave moždane ćelije. Matične ćelije hematopoeze neće spontano stvoriti moždane ćelije i obrnuto. Stoga je malo verovatno da se jedan tip ćelija može koristiti za lečenje mnoštva nepovezanih bolesti koje uključuju različita tkiva ili organe.

Isti tretman matičnim ćelijama verovatno neće uspeti za različite bolesti i stanja

Budući da matične ćelije specifične za određena tkiva, bez pažljive manipulacije u laboratoriji, ne mogu da naprave ćelije koje se nalaze u drugim tkivima, malo je verovatno da će isti tretman matičnim ćelijama delovati kod bolesti koje pogađaju različita tkiva i organe u telu.

Naučnici su naučili da prave određene specijalizovane tipove ćelija, kroz postupke u više koraka, koristeći pluripotentne matične ćelije, odnosno embrionalne matične ćelije ili indukovane pluripotentne matične ćelije. Ove ćelije imaju potencijal da formiraju sve različite tipove ćelija u telu i nude priliku za razvijanje novih strategija lečenja. Embrionalne matične ćelije i pluripotentne matične ćelije, međutim, nikako nisu dobre za direktno korišćenje kao tretmana, jer im je potrebna pažljiva instrukcija, kako bi postale specifične ćelije potrebne za regeneraciju obolelog ili oštećenog tkiva. Ako nisu pravilno usmerene, ove matične ćelije mogu, kada se ubrizgaju u pacijenta, da prerastu ili izazovu tumore. Stoga je nepohodno da celim procesom rukovode provereni stručnjaci.

doktor u zaštitnoj opremi posmatra kroz mikroskop

Što više znate o uzrocima i posledicama neke bolesti, tim bolje možete da identifikujete najbolje mogućnosti lečenja. Na primer, ako imate određenu vrstu raka krvi, transplantacija matičnim ćelijama koje formiraju krv ima smisla, jer lečenje zahteva od tih specifičnih ćelija da rade tačno ono za šta su dizajnirane. Ali ako imate dijabetes, lečenje matičnim ćelijama koje formiraju krv nema smisla, jer je problem pre u pankreasu nego u samoj krvi. Bez značajne i pažljive manipulacije u laboratoriji, matične ćelije specifične za to određeno tkivo ne generišu tipove ćelija koje se nalaze izvan njihovih matičnih tkiva.

Proces kojim nauka postaje medicina osmišljen je tako da umanji štetnost i maksimizira efikasnost

Tokom ovog procesa naučnici otkrivaju da li proces koji je delovao obećavajuće u laboratoriji, iste rezultate daje i u realnoj primeni. Oni mogu otkriti da se neki tretman efikasno bavi simptomima bolesti ili povrede, ali da nosi neprihvatljive rizike. Naučnici pažljivo pregledaju i repliciraju svoj rad i u okvirima svoje zajednice upoređuju rezultate istraživanja. Ovaj proces kojim nauka postaje medicina i donosi lek često je dug, ali je osmišljen tako da minimizira eventualnu štetnost za pacijenta i uveća verovatnoću efikasnosti.

Ćelije vašeg tela nisu automatski bezbedne za korišćenje u tretmanu

U teoriji naš imunološki sistem ne bi trebalo da napada ćelije koje bi se koristile u transplantaciji. Upotreba sopstvenih ćelija pacijenta naziva se autologna transplantacija.

Međutim, procesi kojima su ćelije dobavljene, uzgajane i zatim ponovo uvođene u telo svakako mogu nositi određene rizike. Evo samo nekoliko poznatih rizika od lečenja autolognim matičnim ćelijama:

  • Svaki put kada se ćelije uklone iz vašeg tela, postoji rizik da mogu biti kontaminirane virusima, bakterijama ili drugim patogenima koji mogu ponovo da izazovu bolest
  • Manipulacija ćelijama u klinici može ometati njihovu normalnu funkciju, uključujući i one koje kontrolišu rast ćelija
  • Važno je kako i gde se ćelije vraćaju u vaše telo, tako da je veoma važno pažljivo odabrati kliniku koja će rukovoditi procesom

Svaki medicinski postupak nosi rizik. Budite oprezni prema klinikama koje prikrivaju ili minimiziraju rizike povezane sa njihovim lečenjem.

Medigen vam je omogućio da koristite usluge Future Health banke matičnih ćelija, koja je jedina banka matičnih ćelija u Evropi koja poseduje dve akreditovane laboratorije za obradu i čuvanje matičnih ćelija. Sa Future Health bankom možete biti sigurni da će matične ćelije koje ste pohranili biti adekvatno tretirane i spremne za upotrebu u svakom trenutku.

Trenutna dostupnost za korišćenje, finansijska podrška u slučaju potrebe za korišćenjem, akreditovanost, samo su neke od pogodnosti koje vam nudimo. Posetite naš sajt i saznajte šta smo sve pripremili za vas.