Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Matične ćelije - čuvati ih u punoj krvi ili izdvojiti?

29 Septembar 2016
Matične ćelije čuvanje

Na samom početku razvoja oblasti čuvanja matičnih ćelija, matične ćelije su se čuvale u punoj krvi, ali brzim razvojem tehnologije laboratorije su prešle na metod izdvajanja matičnih ćelija i uklanjanja drugih komponenata koje se nalaze u krvi, krvne plazme i crvenih krvnih ćelija.

I pored činjenice da do sada nije urađena nijedna studija koja upoređuje ishode u transplantaciji matičnim ćelijama ukoliko se koristi puna krv ili uzorak sa izdvojenim matičnim ćelijama,postoji nekoliko veoma važnih razloga zbog kojih 80% banaka u svetu koristi isključivo novu tehnologiju –izdvajanje matičnih ćelija i uklanjanje krvne plazme i crvenih krvnih ćelija.

BRŽE I EFIKASNIJE ZAMRZAVANJE UZORAKA

Krvna plazma i crvena krvna zrnca ne podnose niske temperature i uslove u kojima se zamrzavaju matične ćelije. Uzorci u kojima se isključivo nalaze matične ćelije, mnogo brže i efikasnije ulaze u proces krioprezervacije-zamrzavanja.

KRVNA PLAZMA SADRŽI PROTEINE ALI NE I MATIČNE ĆELIJE

Prilikom transplantacije matičnim ćelijama, krvna plazma se ne koristi.

PRISUSTVO CRVENIH KRVNIH ĆELIJA U TOKU TRANSPLANTACIJE MOŽE DA BUDE OPASNO IZ NEKOLIKO RAZLOGA:

Crvene krvne ćelije ne preživljavaju proces zamrzavanja i odmrzavanja.

Ovi procesi u crvenim krvnim ćelijama pokreću proces ćelijske lize-pucanja ćelijskih membrana i izlivanja ćelijskog sadržaja u izvanćelijski prostor. Ovaj izliveni sadržaj (hemoglobin i prazne ćelijske membrane) dovodi do poremećaja u radu bubrega primaoca ovakvog uzorka i može dovesti do fatalnog ishoda.

S druge strane, prisustvo crvenih krvnih ćelija u toku transplantacije može da bude opasno iz nekoliko razloga. Prvo, budući da korisnik može da bude neko od najbližih članova porodice, čak i kada su primalac i donor savršeno kompatibilni (kada pripadaju istom HLA tipu), oni mogu da imaju potpuno različite krvne grupe. Stoga i jedna jedina crvena krvna ćelija donora može kod primaoca da bude pokretač kompleksne neželjene reakcije.

Iz svih navedenih razloga, uklanjanje crvenih krvnih ćelija pre skladištenja, prihvaćeno je kao standardna praksa u krioprezervaciji krvi iz pupčanika, kako u privatnim tako i u javnim bankama.

SISTEMI ZA IZDVAJANJE MATIČNIH ĆELIJA

Trenutno, laboratorije većine banaka matičnih ćelija, koriste automatizovane , poluautomatizovane i manuelne sisteme za izdvajanje crvenih krvnih ćelija i plazme iz uzoraka krvi pupčanika, čime se obezbeđuje sigurno okruženje za čuvanje matičnih i progenitorskih ćelija (mononuklearne ćelije i CD34+ ćelije) kao I bezbedna potencijalna transplantacija. Delimično uklanjanje crvenih krvnih ćelija podrazumeva značajno smanjenje njihovog broja u konačnom uzorku ali ne i potpuno uklanjanje, tako da je boja konačnog uzorka svetlo crvena ili roze, a ne tamno crvena kakav je slučaj sa punom krvlju.

ARGUMENT ZA ČUVANJE PUNE KRVI

Jedini argument koji koriste banke protiv izolovanja crvenih krvnih ćelija je da u toku procesa izolacije (koji podrazumeva i centrifugiranje kako bi se razdvojili različiti ćelijski tipovi) može doći do gubitka određenog broja ćelija. Međutim, većina ovih ćelija su granulociti, ne progenitorske ćelije, i oni nisu važni za transplantaciju. Sa druge strane, čuvanje pune krvi podrazumeva svakako proces ispiranja crvenih krvnih ćelija posle odmrzavanja uzoraka, u kojem takođe dolazi do gubitka ćelija.

UZORCI PUNE KRVI SU KOMPLIKOVANIJI ZA PRIMENU

Jedinice pune krvi iz pupčanika su komplikovanije za primenu u terapiji. Kada se zamrznuta jedinica odmrzne, dolazi do ćelijske lize crvenih krvnih ćelija i njihovog raspadanja. Medicinska literatura beleži brojne ozbiljne neželjene reakcije i životnu ugroženost kada produkti raspada crvenih krvnih ćelija dospeju u organizam pacijenta tokom transplantacije. Prema važećim preporukama Nacionalnog donorskog programa ne smeju se u transplantaciji koristiti jedinice koje sadrže crvene krvne ćelije.

Ispiranje crvenih krvnih ćelija iz uzoraka krvi pupčanika nakon odmrzavanja je tehnički izazov. Slobodan hemoglobin i ćelijski ostaci posle ćelijske lize crvenih krvnih ćelija značajno otežavaju pravljenje razlike između nukleotidnih ćelija koje se čuvaju i nepoželjnih ćelijskih ostataka. Razdvajanje ćelijskih tipova je monogo teže i nepreciznije nego kada se to radi pre zamrzavanja uzorka, i obavezno dovodi do značajnog gubitka ćelija koje su važne za terapiju. Takođe, posle odmrzavanja teško je odrediti stepen ćelijskog potencijala testovima na koloni.

ZAHTEV FDA SVIM BANKAMA JE DA IZDVOJE MATIČNE ĆELIJE

Zaključak je da je vrlo važno, za potencijalnu uspešnu primenu, čuvanje uzoraka krvi iz pupčanika koji su prethodno prečišćeni od crvenih krvnih ćelija. Prema zahtevima FDA sve banke koje imaju njihovu dozvolu čuvaju isključivo prethodno prečišćene uzorke.

Milica Filipović Stanković, genetičar

Za više informacije možete pogledati literaturu.

Reference:

  • Barker JN, Byam C, Scaradavou A. How I treat: the selection and acquisition of unrelated cord blood grafts. Blood 2011; 117:2332-2339
  • Barker JN, Scaradavou A. The controversy of red blood cell-replete cord blood units. Blood 2011; 118:480 [Letter to Blood; Response]
  • NMDP recommendations for preparation of RBC-replete cord blood units for infusion, NMDP IND protocol 10-CBA, version 7.0