Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Matične ćelije i regenerativna medicina

28 Novembar 2019

Sigurno ste do sada čuli o matičnim ćelijama kroz medije ili u razgovoru sa prijateljima i verovatno ste se zapitali i pomislili da li će nekada vama ili voljenoj osobi zatrebati pomoć u borbi sa nekom ozbiljnom bolešću. Svakako ste se zapitali šta su matične ćelije, kako se koriste u lečenju bolesti i povreda i zašto su predmet tako burnih rasprava?

Slabljenje organa i tkiva kao posledica bolesti i povreda, motivišu razvoj terapija koje mogu regenerisati tkiva i umanjiti oslanjanje na transplantacije. Regenerativna medicina, interdisciplinarno polje koje primenjuje inženjerske i životne principe za promociju regeneracije, može potencijalno da obnovi obolela i oštećena tkiva, kao i cele organe.

Dosadašnji obećavajući predklinički i klinički podaci podržavaju mogućnost lečenja hroničnih bolesti i akutnih stanja.

Značaj matičnih ćelija u regenerativnoj medicini

Matične ćelije se mogu smatrati jednim od dostupnih ,,alata,, u evolucijskom području regenerativne medicine. Istraživanje i terapije matičnim ćelijama nemerljivo unapređuju oblast regenerativne medicine i ono što ona može da ponudi pacijentima i naučnicima. Matične ćelije imaju i nastaviće da igraju ključnu ulogu u naučnim otkrićima i terapijskoj primeni.

Matične ćelije imaju veoma važnu ulogu u istraživanju regenerativne medicine i imaju brojne potencijalne primene. Kao prvo, zbog svoje uloge u razvoju i njihovog potencijala da se razviju u mnogo različitih tipova ćelija, matične ćelije su od vitalnog značaja za polje razvojne biologije. Zatim, kako naučnici budu imali više saznanja o tome kako se matične ćelije razvijaju kako bi formirale novo tkivo, moći će da primene svoje znanje u održavanju diferenciranih tipova ćelija, koje se mogu koristiti za testiranje određenih lekova (posebno značajno u testiranju različitih terapija karcinoma). Na kraju ono što možda najviše zanima kako pacijente, tako i naučnike, je uloga matičnih ćelija u ćelijskoj terapiji. Ove terapije će primeniti saznanja i razumevanje razvoja, diferencijacije i održavanja matičnih ćelija, za generisanje novog, zdravog tkiva kod oboljenja kojima je potrebna transplantacija ili zamena oštećenog tkiva.

Kako funkcioniše terapija matičnim ćelijama?

Terapija matičnim ćelijama, poznata i kao regenerativna medicina, promoviše popravljanje stanja obolelog, disfunkcionalnog ili oštećenog tkiva korišćenjem matičnih ćelija. Ovo je, moglo bi se reći, revolucionarni pomak u zameni doniranih organa, koji često budu u deficitu, tretmanom matičnim ćelijama.

Pomenutim matičnim ćelijama se manipuliše da bi se stvorile specijalizovane vrste ćelija, poput ćelija srčanog mišića, krvnih ćelija ili nervnih ćelija.

Specijalizovane ćelije se zatim mogu implantirati u čoveka. Ukoliko postoji srčana bolest, ćelije se mogu ubrizgati u srčani mišić. Zdrave transplantirane ćelije srčanog mišića tada mogu doprineti popravljanju oštećenog mišića.

Matične ćelije su već toliko toga donele savremenoj medicini, a tokom narednih godina naučnici se nadaju da će nastaviti sa otkrićima koja će omogućiti da potencijali ćelijske terapije postanu dostupni svima.

Obezbedite matične ćelije Vašeg deteta na vreme. Medigen pruža mogućnost čuvanja matičnih ćelija u Future Health banci, jedinoj banci matičnih ćelija u Evropi koja poseduje dve akreditovane laboratorije za obradu i čuvanje matičnih ćelija.

Klijenti Future Health banke matičnih ćelija uz standardnu ponudu dobijaju 20.000 eura finansijske podrške u slučaju potrebe za korišćenjem matičnih ćelija, na svim evropskim klinikama. Future Health Banka matičnih ćelija i kompanija Medigen omogućili su vam čuvanje matičnih ćelija sa popustom u iznosu od 200 eura! Klikom ovde proverite i iskoristite našu specijalnu ponudu.