Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Uzorak matičnih ćelija čuvan u Future Health banci iskorišćen za lečenje

18 Oktobar 2019
beba drži očevu ruku

Trogodišnja devojčica koja boluje od cerebralne paralize podvrgnuta je terapiji matičnim ćelijama, pri čemu su korišćene matične ćelije iz pupčanika njenog mlađeg brata. Uzorak je uzet iz pupčane vrpce pri porođaju i sačuvan u Future Health banci matičnih ćelija u Švajcarskoj.

Nakon što su saznali više o pionirskim kliničkim studijama sa Duke univerziteta, porodica je odlučila da povuče sačuvane matične ćelije radi potencijalnog lečenja devojčice. Bilo je potrebno manje od nedelju dana da matične ćelije bezbedno budu poslate iz banke Future Health-a u Švajcarskoj, i primljene u bolnici Duke univerziteta – gde su i primenjene u tretmanu.

Cilj ovog tretmana je bio da popravi motoričke funkcije pacijenta zamenjujući nefunkcionalne ćelije novim. Za ovu devojčicu i njene roditelje sva nada je bila polagana u to da će se poboljšanje primetiti u periodu od 3-6 meseci. Mnogi pacijenti koji boluju od cerebralne paralize pokazali su obećavajuća poboljšanja prateći protokole Duke univerziteta.

Majka ove devojčice kaže da je nakon mnogo istraživanja tretman matičnim ćelijama izgledao kao jedina opcija koja je ulivala nadu: „Za Future Health banku saznali smo putem interneta nakon opsežnog istraživanja. Izuzetno smo zadovoljni svim pruženim informacijama. Profesionalno, veoma prijatno i uvek dostupno osoblje, posvećeno je pristupalo svakom našem pitanju i potrebi“.