Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

Bolesti koje se leče matičnim ćelijama

Standardne terapije

Matične ćelije iz krvi pupčanika
(Hematopoetske matične ćelije)
ANEMIJE
 • Aplastična Anemija
 • Kongenitalna diseritropoetična anemija
 • Fankonijeva anemija
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
RAK KOŠTANE SRŽI
 • Multipli mijelom
 • Leukemija plazma ćelija
 • Waldenstrom makroglobulinemija
NASLEDNI POREMEĆAJI
 • Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
 • Beta talasemija major
 • Hipoplazija vlasaste hrskavice
 • Diamond-Blackfan Anemija
 • Glanzmann trombastenija
 • Guntherova bolest
 • Hermansky-Pudlak sindrom
 • Hurler sindrome (MPS-IH)
 • Hunter sindrom (MPS-II)
 • Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
 • Morquio sindrom (MPS-IV)
 • Mukolipidoza II (I-cell Disease)
 • Mukopolisahardoze (MPS)
 • Omenn sindrom
 • Pearson sindrom
 • Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
 • Sanfilippo sindrom (MPS-III)
 • Scheie sindrom (MPS-IS)
 • SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA-SCID)
 • SCID povezan sa X-hromozomom
 • SCID sa odsustvom T i B ćelija
 • SCID sa odsustvom T ćelija, Normalnim B ćelijama
 • Shwachman-Diamond sindrome
 • Srpasta anemija
 • Sistemska Mastocitoza
 • Sly sindrom, Beta-Glukuronidazna deficijencija (MPS-VII)
LEUKEMIJA
 • Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
 • Akutna mijelogena Leukemija (AML)
 • Akutna bifenotipna leukemija
 • Akutna nediferentovana leukemija (HIE)
 • Hronična mijelogena leukemija (CML)
 • Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)
 • Hronična limfocitna Leukemija (CLL)
 • Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
 • Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)
 • Refraktorne anemije (RA,RARS,RAEB;RAEB –T)
LEUKODISTROFIČNI POREMEĆAJI
 • Adrenoleukodistofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN)
 • Krabbova bolest (Leukodistrofija globoidnih ćelija)
 • Metahromatska leukodistrofija
 • Pelizaeus-Merzbacher bolest
LIMFOMI
 • Hodžkin limfom
 • Non-Hodžin lymfom (Burkitt limfom)
OBOLJENJA LIZOZOMA
 • Niemann-Pickova bolest
 • Sandhofova bolest
 • Wolmanova bolest
MIOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI
 • Akutna mijelofibroza
 • Agnogena mijeloidna metaplazija (Myelofibrosis)
 • Esencijalna trombocitemija
POREMEĆAJI FAGOCITA
 • Chediak-Higashi sindrom
 • Hronična Granulomatoza
 • Deficijencija aktina neutrofila
 • Rektikularna disgeneza
SOLIDNI TUMORI
 • Medulloblastoma
 • Neuroblastoma
 • Retinoblastoma
DRUGO
 • Ataksija - Teleangiektazija
 • Sindrom ogoljenih limfocita
 • Opšta varijabilna imunodeficijencija
 • DiGeorge sindrom
 • Hemofagocitna limfohistiocitoza
 • Lesch-Nyhan sindrom
 • Deficit adhezije leukocita
 • Limfoproliferativni poremećaj (LPD)
 • Limfoproliferativni poremećaj, povezan sa X-hromozomom
 • Osteopetroza
 • Wiskott-Aldrich sindrom

Klinička istraživanja

Matične ćelije iz krvi pupčanika
(Hematopoetske matične ćelije)
AUTOIMUNI POREMEĆAJI
 • Amiotrofična lateralna skleroza (ALS)
 • Kronova bolest
 • Dijabetes Tip 1
 • Graft-versus-Host-bolest (GVHD)
 • Lupus
 • Multipla Skleroza
 • Reumatoidni artritis
 • Sklerodermija
KARDIOVASKULARNI
 • Kardiomiopatija
 • Kritična ishemija ekstremiteta (CLI)
 • Battlefield trauma
 • Hipoplastični sindrom leve komore (HLHS)
 • Ishemija srca
 • Ishemični infarkt
 • Infarkt miokarda
GENSKE TERAPIJE
 • Adrenoleukodistrofija
 • AIDS & HIV
 • Rascep nepca (alveolarni)
 • Bronhopulmonarna displazija (BPD)
 • Hronična granulomatozna bolest
 • Bulozna epidermoliza
 • Fankoni anemija
 • Obnova hrskavice
 • Bolest odlaganja lizozoma
 • Metahromatična leukodistrofija
 • Teška kombinovana imunodeficijencija
 • Srpaste ćelije
 • Talasemija
 • Wiskott – Aldrich sindrom
NEUROLOŠKI POREMEĆAJI
 • Autizam
 • Cerebralna paraliza
 • Gubitak sluha
 • Hipoksično - ishemična encefalopatija
 • Povreda kičmene moždine