Telefon: +381 11 303 7000; +381 11 440 9982

Radno vreme: Radnim danima od 09:00h do 19:00h

Prenatalni test cena

PRENATALNI TEST

LIVIA TEST STANDARD

LIVIA TEST BLIZANCI LIVIA TEST PLUS LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES PLUS
DAUNOV SINDROM
TRIZOMIJA 21.HROMOZOMA
EDVARDSOV SINDROM
TRIZOMIJA 18.HROMOZOMA
PATAUOV SINDROM
TRIZOMIJA 13.HROMOZOMA
TRIZOMIJE SVIH HROMOZOMA
(SVE trizomije od 1 do 22)
     
NEPRAVILNOSTI POLNIH HROMOZOMA
KLINEFELTEROV,TARNEROV,TRIPL X I JAKOBSOV SINDROM
 
POL BEBE
NA VAŠ ZAHTEV
PRISUSTVO Y HROMOZOMA
MIKRODELECIONI SINDROMI:
 • 22Q11 (DIGEORGE SINDROM)
 • 15q11 (ANGELMAN SINDROM)
 • 15q11 (PRADER-WILI SINDROM)
 • 1p36
 • 4p-(WOLF-HIRSCHORN SINDROM)
 • 5p-(CRI-DU CHAT)
     
TRIZOMIJE 9. I 16.HROMOZOMA      
  499 € 499 € 649 € 699 € 799 €

 

Prenatalni test Livia dostupan je u 5 opcija:

 1. Prenatalni LIVIA TEST STANDARD omogućava otkrivanje trizomija 21., 18. i 13. hromozoma, kao i nepravilnosti polnih hromozoma. Pol bebe ulazi u cenu prenatalnog testa LIVIA TEST STANDARD i dostupan je na Vaš zahtev.
 2. Prenatalni LIVIA TEST ZA BLIZANCE omogućava otkrivanje trizomija 21.,18., i 13. hromozoma. Na Vaš zahtev možemo otkriti prisustvo Y homozoma I ta opcija ulazi u cenu prenatalnog testa LIVIA TEST ZA BLIZANCE. Ukoliko postoji prisustvo Y hromozoma, to znači da je sigurno jedna beba muškog pola.
 3. Prenatalni LIVIA TEST PLUS omogućava otkrivanje trizomija 21.,18. i 13. hromozoma, nepravilnosti polnih hromozoma, mikrodelecione sindrome. Pol bebe ulazi u cenu LIVIA TEST PLUS i dostupan je na Vaš zahtev.
 4. Prenatalni LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES omogućava otkrivanje SVIH trizomija (1-22) i nepravilnosti polnih hromozoma. Pol bebe ulazi u cenu LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES  i dostupan je na Vaš zahtev.
 5. Prenatalni LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES PLUS omogućava otkrivanje SVIH trizomija (1-22), nepravilnosti polnih hromozoma i mikrodelecione sindrome. Pol bebe ulazi u cenu LIVIA TEST ALL CHROMOSOMES PLUS i dostupan je na Vaš zahtev.

U cenu prenatalnog testa svih paketa uključeno je: VAĐENJE KRVI, IZDAVANJE REZULTATA I TUMAČENJE NALAZA OD STRANE GENETIČARA.