Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

News & Stories

Ovde pokušavamo da sa Vama podelimo korisne izvore pomoći, savete, kao i najnovija dostignuća iz oblasti prenatalnog i postnatalnog testiranja i čuvanja matičnih ćelija.

Autizam i matične ćelije

Uspešan tretman autizma matičnim ćelijama iz krvi pupčanika, kod obolelog dečaka u Ukarijini.

28 April 2020

trudnica drži ruke na stomaku

Zašto su prenatalni testovi važni?

Tokom trudnoće prenatalni pregledi su vrlo važni. Ova dosledna nega pomaže da očuvate zdravlje kako vas samih, tako i va[...]

15 April 2020

dečak sedi pored plišanog mede

Kako zaštititi dete od traume?

Traumatska iskustva u značajnoj meri narušavaju osećanje sigurnosti čak i kod veoma male dece.

08 April 2020

zabrinuta trudnica sedi na krevetu

Koronavirus i trudnice - Sve što treba da znate

Mnogo trudnica izrazilo je zabrinutost, kako za sebe, tako i za svoje bebe, i uticaju COVID-19 na njihovo zdravlje. Da l[...]

18 Mart 2020

mama i tata spavaju pored bebe

Koji su sve izazovi postanatalnog perioda?

Postnatalni period odnosi se na prvih šest nedelja nakon porođaja. Ovo je vreme velike radosti, ali to je i period prila[...]

10 Mart 2020

majka drži ruke bebe koja leži

Edvardsov sindrom – težak genetički poremećaj

Edvardsov sindrom je genetički poremećaj na 18. paru hormozoma, koji se manifestuje kao pojava treće kopije hromozoma, u[...]

04 Mart 2020