Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

News & Stories

Ovde pokušavamo da sa Vama podelimo korisne izvore pomoći, savete, kao i najnovija dostignuća iz oblasti prenatalnog i postnatalnog testiranja i čuvanja matičnih ćelija.

Matične ćelije u lečenju demencije

Matične ćelije su pružile mnogo nade obećavajući da će uveliko proširiti broj i raspon pacijenata koji bi mogli imati ko[...]

24 Jun 2021

Šta morate da znate o čuvanju matičnih ćelija

Pročitajte činjenice koje morate da znate o matičnim ćelijama i načinu njihovog čuvanja u bankama.

22 April 2021

beba obučena u belo leži na krevetu

Činjenice o matičnim ćelijama koje morate da znate

Potencijal matičnih ćelija u lečenju mnogih oboljenja je više nego očigledan. Evo nekoliko činjenica o matičnim ćelijama[...]

14 Novembar 2020

nasmejana trudnica stoji u prirodi i drži ruke na stomaku

Kako funkcionišu banke matičnih ćelija i kako izabrati pravu?

Banke matičnih ćelija postaju sve popularnije tokom poslednjih nekoliko godina. Ali šta zapravo čuvaju ove banke i da li[...]

26 Septembar 2020

Autizam i matične ćelije

Uspešan tretman autizma matičnim ćelijama iz krvi pupčanika, kod obolelog dečaka u Ukarijini.

28 April 2020

Matične ćelije i regenerativna medicina

Svakako ste se zapitali šta su matične ćelije, kako se koriste u lečenju bolesti i povreda i zašto su predmet tako burni[...]

28 Novembar 2019