Telefoni & Email

Adresa

Radno vreme

Genetsko savetovalište

Prijavite se

News & Stories

Ovde pokušavamo da sa Vama podelimo korisne izvore pomoći, savete, kao i najnovija dostignuća iz oblasti prenatalnog i postnatalnog testiranja i čuvanja matičnih ćelija.

Da li postoji bezbrižna trudnoća?

Ne postoji majka koja neće brinuti o zdravlju svoje bebe. Iako šanse za to uglavnom nisu velike, važno je znati da posto[...]

02 Novembar 2021

Livia prenatalni test - za vašu sigurnu trudnoću

Među najsavremenijim prenatalnim testovima izdvaja se neinvazivni prenatalni test Livia, koji budućim roditeljima pruža [...]

23 Februar 2021

trudnica koja jednu ruku drži na stomaku a u drugoj drži plišanog medu

Kako odabrati najbolji genetički test?

Genetički test je vrsta medicinskog testa koji identifikuje promene na genetičkom materijalu. Pročitajte kako odabrati n[...]

05 Decembar 2020

mama i tata spavaju pored bebe

Koji su sve izazovi postanatalnog perioda?

Postnatalni period odnosi se na prvih šest nedelja nakon porođaja. Ovo je vreme velike radosti, ali to je i period prila[...]

10 Mart 2020

majka drži ruke bebe koja leži

Edvardsov sindrom – težak genetički poremećaj

Edvardsov sindrom je genetički poremećaj na 18. paru hormozoma, koji se manifestuje kao pojava treće kopije hromozoma, u[...]

04 Mart 2020

trudnica sa otkrivenim stomakom

7 najvažnijih pitanja o prenatalnom testu

Neinvazivni prenatalni testovi sa sobom povlače i pitanja na koja treba dati odgovor, a koja najčešće zanimaju buduće ro[...]

14 Januar 2020